Strategier, affärsplaner och framgångsrika examensarbeten

Att nätverka och utbyta erfarenheter är ett viktigt syfte med Höga Kusten Industrigrupp, HKIG. Föreningen består av nästan 40 teknik- och industriföretag som träffas regelbundet i samarbete med Teknikföretagen. På möte som hölls på Mondi Dynäs i Väja diskuterades strategier, affärsplaner och vad man kan…

Läs hela »

HKIG startar KOMnätverk

KOM-nätverket är ett nystartat nätverk för kommunikatörer och informatörer. Föreningen HKIG har startat flera nätverk…