Network for future engineers – Rajaneesh at Absolicon

Tell us about yourself. Who are you? I am Rajaneesh Kumar Singh, a master’s student from Sasaram, India. Currently, I am studying for my master’s in Industrial Management and Innovation at Uppsala University, Sweden. I have a bachelor’s degree in Mechanical Engineering. I am a…

Läs hela »

Elpress lyfter HÄLSA

Elpress har sedan fyra år satsat hårt på att stödja sina anställda till ett mer…


Elpress satsar på hälsan

Sedan fyra år tillbaka har hälsoprofilbedömningar genomförts på individnivå. Totalt har 85 personer deltagit. Resultatet…


UNIADEN idag

Idag är HKIG på arbetsmarknadsmässan UNIADEN vid Umeå Universitet. Vi erbjuder 18 spännande exjobb, två…


LARV – här kommer vi igen!

HKIG deltar på LARV, arbetsmarknadsmässan vid Luleå Tekniska Universitet onsdag 20 januari. I vår monter finns bland…