Personuppgiftspolicy

Dataskyddsförordningen/GDPR

Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Genom din kontakt med HKIG kan du bli registrerad i ett internt system beroende på vad ditt ärende gäller. Vi registrerar de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om ditt ärende hos oss. Personuppgifterna används för administration av ditt ärende samt för viss statistik. Det finns ingen möjlighet att kontakta HKIG om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av de personuppgiftsbiträden som HKIG anlitar. HKIGs personuppgiftsbiträden kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för och i enlighet med HKIGs instruktioner.

HKIG kommer att behålla dina uppgifter så länge ditt ärende är aktuellt.

Du har även rätt att kontakta HKIG för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att HKIG behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.