Samarbete med Universitet

Umeå Universitet med Universitetslektor Ulf Hedstig och Prefekt, docent Katrin Jonsson vid Institutionen för informatik bjöd idag in HKIG till deras träff på Hallstaberget där vi fick möjlighet att informera om hur vi arbetar inom HKIG. Lena Nordlander berättade om våra medlemsföretag, vår verksamhet med nätverk, mässnärvaro och möjligheter till examensarbete. Fredrik Larsson VD Nipsoft informerade hur de samarbetar med studenter, genom till exempel att det börjar med sommarjobb och sedan kan göra sin examensarbete på företaget. Sam Coleman, Stringo redogjorde för arbetet inom International Hub och vårt viktiga arbete att se till att våra internationella hitflyttare trivs, kommer in i gemenskap och hittar till olika aktiviteter.