Rekrytera hållbart från utlandet

Vår inhemska befolkning räcker inte till att fylla alla kompetensluckor på våra arbetsplatser. Många provar olika modeller för rekrytering. Vi, HKIG och våra medlemsföretag, finns och syns på olika mässor och Universitet. Just nu testar vi CV banken "Recruto". Visst har du kollat in i…

Läs hela »

Vi gratulerar!

Vi gratulerar alla fina företag som nomineras till olika företagspriser i våra kommuner som vi verkar i. Nu senast tog…

Inköpsprocessen granskas

Inköpsprocessen var dagens tema för denna grupp som finns på olika medlemsföretag inom HKIG. Thomas Zakrisson inköpschef tillsammans med strategisk…

Samarbete med Universitet

Umeå Universitet med Universitetslektor Ulf Hedstig och Prefekt, docent Katrin Jonsson vid Institutionen för informatik…