Forskningsstöd från LTU stärker SIKT-projektet

I projektet SIKT får företagen stöd från forskare och professorer vid LTU. För att säkerställa en hög kvalitet på den industriella forskningen får deltagande företag i SIKT-projektet professionellt stöd från forskare och professorer från LTU, Luleå Tekniska Universitet. Både företag och forskare är mycket nöjda…

Läs hela »

Nätverk stärker individer och företag

En av HKIGs styrkor är att vi driver nätverk för olika yrkesgrupper. Vårt Traineeprogram för ingenjörer höjer kompetensen och bäddar…

HKIG startar KOMnätverk

KOM-nätverket är ett nystartat nätverk för kommunikatörer och informatörer. Föreningen HKIG har startat flera nätverk…