HKIG finns på Umeå Universitet idag!

Sveriges bredaste arbetsmarknadsmässa. Syftet med Uniaden är att utgöra en mötesplats för studenter och näringslivet. Studenterna får här under sin utbildningstid möjlighet att utforska vilka möjligheter som finns efter avslutad utbildning, möjligheter för exjobb, uppsatsskrivande, sommarjobb etc. Fyra kontaktsamtal har vi hunnit med, med intresserade studenter. Vi som fyller montern idag är Ida Wiklund från Nordhydraulic, Celie Hjelm Höga Kusten Teknikresurs, Marie Böhlin, Kramfors kommun och Verksamhetsledaer från HKIG Lena Nordlander.