Projekt

Höga Kusten Industrigrupp driver bland annat ett 3-årigt tillväxtprojekt inom rekrytering och kompetensförsörjning.

 

SIKT – Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt

Period: 2018-2021

I september 2018 startade Höga Kusten Industrigrupp forsknings- och utvecklingsprojektet SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt.

Det går bra för våra företag nu. Samtidigt måste vi vara på tårna för att möta den snabba tekniska utvecklingen. Genom att stimulera och underlätta företagens forskning och utveckling, FoU, ska projektet SIKT bidra till:

  • Att nya eller markant förbättrade produkter, processer eller tjänster utvecklas
  • Att företagens innovationshöjd, forskningskompetens och konkurrenskraft stärks
  • Att nya arbetstillfällen skapas

 

SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.

 

Finansiering:
Projektet SIKT finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.


Tillväxt Höga Kusten - Kompetensförsörjning till teknikföretag

Period: 15 april 2016 - 30 april 2019

Höga Kusten Industrigrupp inleder ett 3-årigt tillväxtprojekt inom kompetensförsörjning och rekrytering. Spännande teknikjobb och fantastisk natur ska marknadsföra regionen som en högintressant arbetsmarknad för ingenjörer.

 

Finansiering:
Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Länstekniskt Centrum och deltagande företag.