Projekt

Här kan du läsa om de projekt Höga Kusten industrigrupp har igång men även avslutade projekt.

 

SIA, samverkan för innovativ affärsutveckling

Period: 2021-2022

Tio företag medverkade i SIA. Det var en förstudie under 2021 då medverkande företag upprättade viktiga underlag för innovativt arbete och underlag för vidare ansökan som  skickades in hösten 2022.

Finansiering:


SIKT – Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt (AVSLUTAT)

Period: 2018-2021

Projektet avslutat. Rapport finns att läsa här »

Under 2018 -2021 genomförde Höga Kusten Industrigrupp forsknings- och utvecklingsprojektet SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt.

Genom att stimulera och underlätta företagens forskning och utveckling, FoU, bidrog projektet SIKT till:

  • Att nya eller markant förbättrade produkter, processer eller tjänster utvecklades
  • Att företagens innovationshöjd, forskningskompetens och konkurrenskraft stärktes
  • Att nya arbetstillfällen skapades

 

SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt var ett treårigt projekt som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.

 

Finansiering:
Projektet SIKT finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.


Tillväxt Höga Kusten - Kompetensförsörjning till teknikföretag

Period: 15 april 2016 - 30 april 2019

Höga Kusten Industrigrupp genomförde ett 3-årigt tillväxtprojekt inom kompetensförsörjning och rekrytering. Spännande teknikjobb och fantastisk natur marknadsfördes och hela regionen belystes som en högintressant arbetsmarknad för ingenjörer.

 

Finansiering:
Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Länstekniskt Centrum och deltagande företag.