Projekt

Här kan du läsa om de projekt Höga Kusten industrigrupp har igång men även avslutade projekt.

 

SIA, samverkan för innovativ affärsutveckling

Period:

Nu (15 september 2022) har vi lämnat in ansökningar om stöd för SIA både till Tillväxtverket (TVV) och till Region Västernorrland (RVN).

Under hösten handlägger TVV alla ansökningar och gör prioriteringar.

Runt årsskiftet får vi besked om TVV beviljat oss bidrag.

I början av 2023 kan projektet påbörjas förutsatt att medel beviljas.

Under arbetet med Förstudie SIA våren 2021 upprättade de medverkande företagen viktiga underlag för vår ansökan. Tio företag medverkar i SIA.

Finansiering:


SIKT – Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt (AVSLUTAT)

Period: 2018-2021

Projektet avslutat. Rapport finns att läsa här »

I september 2018 startade Höga Kusten Industrigrupp forsknings- och utvecklingsprojektet SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt.

Det går bra för våra företag nu. Samtidigt måste vi vara på tårna för att möta den snabba tekniska utvecklingen. Genom att stimulera och underlätta företagens forskning och utveckling, FoU, ska projektet SIKT bidra till:

  • Att nya eller markant förbättrade produkter, processer eller tjänster utvecklas
  • Att företagens innovationshöjd, forskningskompetens och konkurrenskraft stärks
  • Att nya arbetstillfällen skapas

 

SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.

 

Finansiering:
Projektet SIKT finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.


Tillväxt Höga Kusten - Kompetensförsörjning till teknikföretag

Period: 15 april 2016 - 30 april 2019

Höga Kusten Industrigrupp inleder ett 3-årigt tillväxtprojekt inom kompetensförsörjning och rekrytering. Spännande teknikjobb och fantastisk natur ska marknadsföra regionen som en högintressant arbetsmarknad för ingenjörer.

 

Finansiering:
Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Länstekniskt Centrum och deltagande företag.