Exjobb

Hitta ditt exjobb på teknikföretagen i Höga Kusten! Innovation, design, export och utmaningar ger dig möjligheter att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.

Subjects for Master thesis projects

As we are expanding our sales and marketing department rapidly, we also offer projects towards
marketing and market analysis. We have a long history of supervising master thesis projects and have
found that the best way of defining a project is in discussion with the student.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Produktutveckling av solfångare

Det finns fortfarande kunskapsluckor i hur en koncentrerad solfångar kan förbättras och här kan Du bidra!

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Zero CO2 Factory

Projektet utgår från två regioner och analyserar två processindustrier och ger förslag till hur den kan bli Zero CO2. I uppdraget ingår att skapa en enkel modell som visar hur olika energikällor kan växla.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Miljöredovisningar som affärsverktyg

Målet med projektet är att få bättre kännedom om Absolicons kunder bland de multinationella företagen samt hitta en metod för att analysera miljöredovisningarna för att hitta affärsmöjligheter.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Produktionsoptimering

Vi erbjuder exjobb inom produktionsteknik och produktionsstrategi. Uppdraget är att hitta det bästa produktionsupplägget i vår kantbocksgrupp avseende t.ex. layout, arbetssätt, maskiner, tekniska hjälpmedel och automatiseringsgrad.

Företag: AQ Enclosure

Ort: Sollefteå

Läs mer »


Nya affärstjänster

Fokus med examensarbetet är att detektera vilka data och affärsområdessynergier bolaget idag besitter och vilken marknadspotential tjänster kopplade till dessa skulle kunna utgöra för bolagets kunder.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Utredning av marknadspotential med Biogödsel

HEMAB skulle se ett värde i att utreda och ta fram en plan för fleråriga odlingsförsök där bolagets biogödsel kan jämföras med andra gödselalternativ för grödor som bedöms såsom intressanta ur ett lokalt marknadsperspektiv.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Logistikeffektivisering i fordonsflottan för tunga fordon

Att göra en genomlysning av potentialen i den befintliga fordonsflottan är av stort intresse för HEMAB. Målsättningen med examensarbetet är att detektera och utreda de mest ekonomiska och miljöförbättrande processerna för hela flottan.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Utredning av materialflöden

Målsättning med detta arbete är att utreda hur HEMAB kan mäta lönsamheten i hanteringen av de restprodukter HEMAB tar in.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Verifiera nätberäkningar i NIS systemet DP Power

Vårt elnät är dokumenterat i NIS-systemet DP Power och det systemet används även för nätberäkningar. Arbetet består av att beräkna och kontrollera noggrannheten i de beräkningar som kan göras i systemet.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Optimering av underhåll

Arbeta fram en underhållsstrategi för utrustning under en fördelningsstation genom att bland annat titta på tillverkares rekommendationer om typ av underhåll och med vilket intervall underhållet ska ske. Utifrån nätets uppbyggnad föreslås en plan för hur underhållet kan optimeras.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Optimering av verksamhetsledningsystem 180116

Målsättningen med detta examensarbete är att genomlysa bolagets verksamhetsledningssystem med fokus på att identifiera förbättringar och beskriva hur våra verksamheter kan utvecklas samt att identifiera värdeskapande synergier.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Internbank

Utreda en internbankslösning för HEMAB koncernen.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Kundens behov + din kunskap = vårt exjobb!

Många av våra uppdrag sker inom träförädlings-branschen där vi ser en stark utveckling av behovet av våra tjänster. Förutom träförädling är vi aktiva och starka i andra branscher när det gäller produktutveckling. Vi har i dagsläget inget fördefinierat exjobb utan anpassar oss efter kundens behov och studentens erfarenhet. Hos oss har du möjlighet att utvecklas i en dynamisk organisation där du får ta stort ansvar och lära känna alla delar av ett projekt.

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Optimering och logistik

Syftet med examensarbetet är att genomföra en kartläggning och analys av företagets interna logistik.

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Strategi globalt säljstöd

Logosol utvecklar innovativa produkter inom främst sågverk, hyvlar och snickerimaskiner. Marknadsföring är en viktig komponent för vår globala framgång och idag har vi en väl utvecklad marknadsföringsplattform. Etablerade företag väljer att samarbeta med Logosol eftersom vi kan erbjuda en helhet inom produkt, försäljning och marknadsföring.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Optimering produktion

Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs, som ingår i Mondi gruppen, har siktet inställt på att bli världens bästa kraftpappersbruk. Vi erbjuder exjobb inom ämnet optimering av produktion, energi eller kvalitet inom massa- och papperstillverkning.

Företag: Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

Läs mer »


IoT – Uppkopplade system

Syftet med examensarbetet är att genomföra en teoretisk studie av hur Nordhydraulics befintliga produkter kan anpassas för en högre grad av uppkoppling och datainsamling, samt föreslå hur arkitekturen för datainsamling och bearbetning skall se ut.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


IoT – Uppkopplad tillverkning

Syftet med examensarbetet är att genomföra en teoretisk studie av hur Nordhydraulics befintliga maskinpark kan sammankopplas för att förbättra toleranskedjorna och identifiera möjligheter till förbättring.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Simulering av frontlastarcykel

Syftet med examensarbetet är att genomföra en teoretisk studie av beteendet av en frontlastarcykel och ta fram koncept för simuleringsmodeller och koncept för framtida optimeringsstrategier.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


LCA Absolicon: Livscykelanalys som stöd för framtagning av miljödata

Projektet innebär framtagning av en LCA modell för Absolicons solfångare T160. Allt material och energiinflöden kopplade till tillverkning, drift och underhåll kommer kartläggas för att möjliggöra beräkning av produktens miljöpåverkan. De mest signifikanta faktorer kommer identifieras som underlag för vidare arbete mot förbättring av miljöprestanda.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


LCA Elpress: Livscykelanalys som stöd för framtagning av miljödata

Projektet innebär framtagning av en LCA modell för valda ELPRESS produkter. Allt material och energiinflöden kopplade till tillverkning, drift och underhåll kommer kartläggas för att möjliggöra beräkning av produkternas miljöpåverkan. De mest signifikanta faktorer kommer identifieras som underlag för vidare arbete mot förbättring av miljöprestanda.

Företag: Elpress

Ort: Kramfors

Läs mer »


LCA Gerdins: Livscykelanalys som stöd för framtagning av miljödata

Projektet innebär framtagning av en LCA modell för GERDINS Stansverktyg och Hålpipor. Allt material och energiinflöden kopplade till tillverkning, drift och underhåll kommer kartläggas för att möjliggöra beräkning av produkternas miljöpåverkan. De mest signifikanta faktorer kommer identifieras som underlag för vidare arbete mot förbättring av miljöprestanda.

Företag: Gerdins

Ort: Kramfors

Läs mer »


LCA Hemab: Livscykelanalys som stöd för hållbar verksamhetsutveckling

Projektet innebär en kartläggning av miljöpåverkan från alla aktiviteter kopplade till drift av HEMABs verksamhet under 2019. Livscykelanalys kommer användas för att inkludera både den direkta och den indirekta miljöpåverkan av verksamheten. De mest signifikanta faktorer kommer identifieras och relevanta mål för förbättring av miljöprestanda kommer at presenteras.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


LCA Logosol: Livscykelanalys som stöd för framtagning av miljödata

Projektet innebär framtagning av en LCA modell för LOGOSOLs kedjesågverk och bandsågverk. Allt material och energiinflöden kopplade till tillverkning, drift och underhåll kommer kartläggas för att möjliggöra beräkning av produkternas miljöpåverkan. De mest signifikanta faktorer kommer identifieras som underlag för vidare arbete mot förbättring av miljöprestanda.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


LCA Theremotech: Livscykelanalys som stöd för hållbar verksamhetsutveckling

Projektet innebär en kartläggning av miljöpåverkan från alla aktiviteter kopplade till drift av THERMOTECHs verksamhet under 2019. Livscykelanalys kommer användas för att inkludera både den direkta och den indirekta miljöpåverkan av verksamheten. De mest signifikanta faktorer kommer identifieras och relevanta mål för förbättring av miljöprestanda kommer at presenteras

Företag: Thermotech

Ort: Sollefteå

Läs mer »


Företag:

Ort: kramfors

Läs mer »