Exjobb

Hitta ditt exjobb på teknikföretagen i Höga Kusten! Innovation, design, export och utmaningar ger dig möjligheter att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.

Subjects for Master thesis projects

As we are expanding our sales and marketing department rapidly, we also offer projects towards
marketing and market analysis. We have a long history of supervising master thesis projects and have
found that the best way of defining a project is in discussion with the student.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Produktutveckling av solfångare

Det finns fortfarande kunskapsluckor i hur en koncentrerad solfångar kan förbättras och här kan Du bidra!

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Solar Selective Surface

The premise for this project would be to produce a coating by spray coating layer of carbon nanotubes on a metallic surface.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Zero CO2 Factory

Projektet utgår från två regioner och analyserar två processindustrier och ger förslag till hur den kan bli Zero CO2. I uppdraget ingår att skapa en enkel modell som visar hur olika energikällor kan växla.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Produktionsoptimering

Målsättningen med projektet är att hitta det bästa produktionsupplägget.

Företag: Gerdins Cutting

Ort: Kramfors

Läs mer »


Nätberäkningar i NIS

Projektet innebär att beräkna och kontrollera noggrannhet i beräkningar.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Nätanlys för nätstruktur

Projektet innebär att ta fram förslag på en ny nätstruktur.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Otimering av underhåll

Projektet innebär att ta fram en underhållsstrategi.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Internbank

Projektet innebär att ta fram ett förslag på en internbankslösning.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Nya affärstjänster

Projektet innebär att hitta vilka data och affärsområdessynergier som finns och marknadspotential kopplad till dessa.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Marknadspotential biogödsel

Projektet innebär att kartlägga olika metoder för att upparbeta biogödsel till en mer koncentrerad form.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Smarta elmätare

Projektet innebär att analysera vilka mervärden elnätet kan få med smarta elmätare.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Utredning av materialflöden

Projektet innebär att mäta lönsamheten i hanteringen av restprodukter.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Solenergi i fjärrvärmeproduktion

Projektet innebär att undersöka möjligheter med solenergi i företagets fjärrvärmeproduktion.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Optimering av verskamhetsledningssystem

Projektet innebär att genomlysa bolagets verskamhetsledningssystem med fokus på förbättringar.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Strategi globalt säljstöd

Logosol utvecklar innovativa produkter inom främst sågverk, hyvlar och snickerimaskiner. Marknadsföring är en viktig komponent för vår globala framgång och idag har vi en väl utvecklad marknadsföringsplattform. Etablerade företag väljer att samarbeta med Logosol eftersom vi kan erbjuda en helhet inom produkt, försäljning och marknadsföring.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Optimering produktion

Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs, som ingår i Mondi gruppen, har siktet inställt på att bli världens bästa kraftpappersbruk. Vi erbjuder exjobb inom ämnet optimering av produktion, energi eller kvalitet inom massa- och papperstillverkning.

Företag: Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Analys av provdata

Projektet innebär att ta fram metoder för hur data kan användas för att förutse problem.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Dockning mot ventiler

Projektet innebär att göra en utredning av toleranser vid automatiserad dockning.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Bygga kundritningar

Projektet innebär att bygga kundritningar automatiskt från en specifikation.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Layout av materialflöden i montering

Projektet innebär att undersöka optimal materialhantering för given årsvolym.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


O-ringmontage automatiserat

Projektet innebär att ta fram en lösning där o-ringar kan fyllas bulkvis, sorteras och monteras.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


QR-kod på reservdelar

Projektet innebär att implementera en QR-kod till reservdelar.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Kundens behov + din kunskap = vårt exjobb!

Många av våra uppdrag sker inom träförädlings-branschen där vi ser en stark utveckling av behovet av våra tjänster.

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Optimering och logistik

Syftet med examensarbetet är att genomföra en kartläggning och analys av företagets interna logistik.

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


LCA Logosol: Livscykelanalys som stöd för framtagning av miljödata

Projektet innebär framtagning av en LCA modell för LOGOSOLs kedjesågverk och bandsågverk. Allt material och energiinflöden kopplade till tillverkning, drift och underhåll kommer kartläggas för att möjliggöra beräkning av produkternas miljöpåverkan. De mest signifikanta faktorer kommer identifieras som underlag för vidare arbete mot förbättring av miljöprestanda.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »