Exjobb

Hitta ditt exjobb på teknikföretagen i Höga Kusten! Innovation, design, export och utmaningar ger dig möjligheter att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.

Methodology for evaluation of solar thermal collector field

The scope of this thesis is to develop a test and evaluation methodology for the solar collector field,
based upon the methodologies for performance testing of individual collectors

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Solar industrial heating with a hybrid solar collector´s configuration

This project aims to evaluate the techno-economic feasibility of a hybrid solar thermal + PV (T)
collector combination along with a sand-based storage system for process heating applications

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Solar cooling system

This thesis intended to carry analysis for solar cooling systems.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Subjects for Master thesis projects

Solenergiprojekt i internationell miljö Absolicon är ett börsnoterat bolag med världens bästa koncentrerande solfångare. Hos oss får du som brinner för att skapa något nytt arbeta med teknik som ställer om världens energiförsörjning. Vi har projekt över hela världen som spänner över teknisk utveckling, forskning och marknadsanalys.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Kundens behov + din kunskap = vårt exjobb!

Många av våra uppdrag sker inom träförädlings-branschen där vi ser en stark utveckling av behovet av våra tjänster.

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Optimering och logistik

Syftet med examensarbetet är att genomföra en kartläggning och analys av företagets interna logistik.

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


CAD-Konstruktör

Syftet med examensarbetet är att ta fram och uppdatera ritningsunderlag.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Logistik export

Syftet med examensarbetet är att hitta optimala lösningar för logistik, transport och emballage vid export.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Teknisk illustration

Syftet med examensarbetet är att utforma ett gemensamt bildspråk för teknisk
illustration till en global marknad.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Sustainable development of Wastewater

Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs erbjuder intressanta och utmanande examensarbeten.

Företag: Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Energi- och Miljöoptimering i produktionsprocessen

Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs erbjuder intressanta och utmanande examensarbeten.

Företag: Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Optimering produktion, process eller kvalitet

Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs erbjuder intressanta och utmanande examensarbeten.

Företag: Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Analys av provdata

Projektet innebär att ta fram metoder för hur data kan användas för att förutse problem.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Dockning mot ventiler

Projektet innebär att göra en utredning av toleranser vid automatiserad dockning.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Bygga kundritningar

Projektet innebär att bygga kundritningar automatiskt från en specifikation.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Layout av materialflöden i montering

Projektet innebär att undersöka optimal materialhantering för given årsvolym.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


O-ringmontage automatiserat

Projektet innebär att ta fram en lösning där o-ringar kan fyllas bulkvis, sorteras och monteras.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


QR-kod på reservdelar

Projektet innebär att implementera en QR-kod till reservdelar.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Simulering och analys av sensortyper

Syfte med examensarbetet är att skapa en modell och prototyp för styra skopan på en lastmaskin eller grävare.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »