Exjobb

Hitta ditt exjobb på teknikföretagen i Höga Kusten! Innovation, design, export och utmaningar ger dig möjligheter att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.

Subjects for Master thesis projects

Solenergiprojekt i internationell miljö Absolicon är ett börsnoterat bolag med världens bästa koncentrerande solfångare. Hos oss får du som brinner för att skapa något nytt arbeta med teknik som ställer om världens energiförsörjning. Vi har projekt över hela världen som spänner över teknisk utveckling, forskning och marknadsanalys.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Hållbarhet, Marknadsstudie av förpackningar

Att arbeta hållbar är en avgörande faktor för alla företag idag och ett krav från marknad och allmänhet samt att kunna visa vårt arbete och dess resultat. Detta examensarbetet innefattar att göra en djupdykning på Elpress hållbarhet med en avgränsning till våra förpackningar/emballage. Vad använder vi idag, hur vi kan arbeta mer hållbart inom det området och hur det kommer påverka oss.

Företag: Elpress

Ort: Kramfors

Läs mer »


Kvalitetssäkring med hjälp av GAP-analys

Elpress produkter används av många olika kunder på olika marknader och de har alla olika krav på standarder som leverantörer skall uppfylla för att accepteras på de olika marknaderna, där speciellt fordonsstandarden IAFT 16949 med sina kärnverktyg är tillämpbar på flera plan i ett kvalitetsarbete och som vi vill studera närmare.

Företag: Elpress

Ort: Kramfors

Läs mer »


Maximera skrotvärdet av restprodukter

Elpress jobba ständigt med att minimera restprodukter som blir kvar efter tillverkad produkt, men att eliminera restprodukterna helt är svårt. Detta examensarbete innefattar att undersöka vilka restprodukter Elpress har idag och undersöka om dessa kan användas till andra ändamål för att i slutändan höja skrotvärdet på restprodukterna.

Företag: Elpress

Ort: Kramfors

Läs mer »


Potentialutjämning, PUS-jordning.

Syftet med potentialutjämningssystem är att utjämna spänningarna mellan olika delar i en anläggning. Den primära uppgiften är att ge skydd mot elchock och farlig beröringsspänning. Systemets andra uppgift är att skydda utrustning, apparater/maskiner och system.

Företag: Elpress

Ort: Kramfors

Läs mer »


Kundens behov

Här får du möjlighet att forma exjobbet utifrån din kunskap och företagets behov

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


CAD-Konstruktör

Syftet med examensarbetet är att ta fram och uppdatera ritningsunderlag.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Logistik export

Syftet med examensarbetet är att hitta optimala lösningar för logistik, transport och emballage vid export.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Teknisk illustration

Syftet med examensarbetet är att utforma ett gemensamt bildspråk för teknisk
illustration till en global marknad.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Energi- och Miljöoptimering i produktionsprocessen

Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs erbjuder intressanta och utmanande examensarbeten.

Företag: Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Optimering produktion, process eller kvalitet

Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs erbjuder intressanta och utmanande examensarbeten.

Företag: Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Analys av provdata

Projektet innebär att ta fram metoder för hur data kan användas för att förutse problem.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Dockning mot ventiler

Projektet innebär att göra en utredning av toleranser vid automatiserad dockning.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Layout av materialflöden i montering

Projektet innebär att undersöka optimal materialhantering för given årsvolym.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


O-ringmontage automatiserat

Projektet innebär att ta fram en lösning där o-ringar kan fyllas bulkvis, sorteras och monteras.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


QR-kod på reservdelar

Projektet innebär att implementera en QR-kod till reservdelar.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »