Vi välkomnar Hamek Verkstäder som ny medlem i HKIG!

Hans Persson, vd och ägare av Hamek Verkstad.

Hamek Verkstad sysslar med bland annat maskinbearbetning, laserskärning, svetsning, målning, pulverlackering och blästring. Mycket av det som produceras är legotillverkning.

– En av våra största kunder är ett företag i Mälardalen som gör el–laddstolpar. Eftersom utvecklingen inom fordonsindustrin går alltmer åt el–bilar och det kommer att krävas en kraftigt utbyggd infrastruktur för att alla el–bilar ska kunna laddas, är det en kund som ger oss stora möjligheter till ökad orderingång framöver, säger Hans Persson.

Läs mer: https://magasin.kramfors.se/artiklar/hamek-verkstad-i-nyland-vill-vaxa-ingar-i-regionalt-tillvaxtprogram/