Vi välkomnar Afry som ny medlem i HKIG

Projektledaren Åke Olsson kontaktade HKIG i samband med en företagsfrukost och sa att de ville ingå i HKIG. Självklart svarade verksamhetsledaren, men varför? En utmaning, vilken känns igen, är att rekrytera rätt kompetenser till företaget och då Afry vuxit ordentligt senaste åren och ser att de behöver växa ytterligare vill de dra nytta av nätverket, menade Åke. Vi hälsar de varmt välkomna!

Läs mer om Afry i Yippie nummer 2 2024

Foto: Frida Sjögren