IUC, Industriellt utvecklingscentrum nu i vår region

Annica Karlson ny Platschef på IUC Västernorrland.

IUC – Industriella UtvecklingsCentra – är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Syftet med IUC  är att ständigt arbeta för stärkt samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter.

IUC är en rikstäckande organisation med regionala bolag som ska arbeta företagsnära och tillsammans bygga kunskap om industriföretagens behov och jobba för dess utveckling.

Annica finns på plats på kontoret i Övik sedan 1 september och besöker HKIG på kommande VD träff 3 oktober.

Annica Karlson
Platschef

IUC Västernorrland
Järnvägsgatan 8
891 39 Örnsköldsvik
+46 (0)70 34 67 999

www.iucvasternorrland.se