Nätverk stärker individer och företag

En av HKIGs styrkor är att vi driver nätverk för olika yrkesgrupper. Vårt Traineeprogram för ingenjörer höjer kompetensen och bäddar för erfarenhetsutbyte mellan företagen. Inom HKIG är vi övertygade om att nätverkande stärker både individen och företagen. Det är drivkraften bakom våra olika nätverk. På…

Läs hela »

HKIG startar KOMnätverk

KOM-nätverket är ett nystartat nätverk för kommunikatörer och informatörer. Föreningen HKIG har startat flera nätverk…