Vd som vill rädda världen! Del 1

Absolicon är ett litet företag med stora ambitioner. Joakim Byström är grundare av och vd på företaget som vill hjälpa till att rädda världen. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar Absolicon till att lösa världens energiproblem.…

Läs hela »

HKIG startar KOMnätverk

KOM-nätverket är ett nystartat nätverk för kommunikatörer och informatörer. Föreningen HKIG har startat flera nätverk till exempel för ingenjörer och…

Nätverksmöte i HKIGs forskningsprojekt

På höstens nätverksmöte inom projektet SIKT träffades deltagande företag och forskare. Nätverksmöten ger företagen en möjlighet till erfarenhetsutbyte och är…