Positiva SIKT-effekter hos Gerdins Cutting

För verktygstillverkaren Gerdins Cutting Technology har SIKT-projektet fått positiva effekter på flera plan. Företaget har kunnat dra nytta av Luleå Tekniska Universitets kompetens för att studera sina egna produkter, men har också kunnat dra lärdom av det arbete som andra företag i SIKT-projektet gjort.
– Dessutom är SIKT ett incitament för oss att börja tänka mer på forskning och utveckling. Nu vill vi hitta en modell för eget löpande utvecklingsarbete, säger Jonas Gerdin, affärsområdeschef för exportprodukter.

Gerdins Cutting i Mjällom är ett företag med lång historia. Man tillverkar framförallt nischade produkter som stansverktyg och hålpipor för exempelvis läder- och förpackningsindustrin. Bara av hålpiporna har företaget 2 500 olika sorter på lager, varav 500 är kundspecifika. Kunderna finns över hela världen och konkurrensen är hård.
– I princip allt vi tillverkar går på export och eftersom produkterna ser ungefär likadana ut världen över så är konkurrensen hård. Vi är kända för att alltid hålla hög kvalitet och vill hela tiden försöka skapa ett mervärde för kunden.
Exempel på en nisch där Jonas Gerdin ser stora möjligheter för företaget är tillverkningen av sandpappersrondeller till slipmaskiner. Att stansa hål i sandpapper sliter av förklarliga skäl mycket på verktyget, men kan man optimera verktyget finns stora vinster att göra.
Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (LTU) har Gerdins Cutting gjort både materialstudier och inlett en simuleringsstudie för att på sikt förbättra både skäregenskaper och släppegenskaper på sina verktyg.
Studierna har bland annat lett fram till att vissa material har kunnat uteslutas, men framförallt har Gerdins tillsammans med LTU börjat hitta formen för hur utvecklingen ska bedrivas.
– LTU har möjlighet att dela upp testresultaten i väldigt många olika parametrar: verktygets hastighet, tryck, motståndet som verktyget mäter, design, material och en massa annat. Men vad har vi på Gerdins mest nytta av att mäta och studera? Det ville vi ha svar på och nu har vi börjat sätta vilka parametrar som är intressanta för oss.
Samarbetet med LTU har varit mycket givande, och även om projekttiden inte är över ännu så menar Jonas Gerdin att SIKT har tillfört företaget mycket. Att andra företag inom HKIG gör liknande resor inom ramen för projektet har gjort att det är naturligt att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av varandras arbete under resans gång.
Projektet har också satt fokus på företagets eget forsknings- och utvecklingsarbete, som hittills har varit litet och nästan helt behovsstyrt.
– Har det dykt upp önskemål om förbättringar på produkter så har vi löst dem direkt mot kund, men vi har haft väldigt lite forskning och utveckling i det ordinarie artikelutbudet, säger Jonas Gerdin. Nu vill vi hitta en grundmodell för löpande utvecklingsarbete. När det gäller till exempel material kommer ett företag i vår storlek aldrig att ha resurserna att bedriva forskning så där är LTU ett väldigt bra bollplank.

FAKTA
SIKT
SIKT (Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt) drivs av Höga Kusten Industrigrupp, HKIG.
Övergripande mål: Stärka företagens konkurrenskraft och bidra till regional tillväxt genom att stärka företagens forskning och utveckling.
Projektmål: Deltagande företag har genom fördjupade kunskaper och praktiska erfarenheter stärkt sitt forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på att utveckla nya och/eller markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster samt etablerat en struktur för regional FoU-samverkan.