Xavitechs pumpar blir allt smartare

Ett pågående utvecklingsprojekt ska göra mikropumpföretaget Xavitechs produkter ännu smartare. Arbetet bedrivs inom ramen för HKIG:s SIKT-projekt, vilket har givit flera fördelar.

– Vi hade kunnat driva det här själva, men SIKT har varit ett bra stöd på flera sätt, säger Xavitech Micropumps vd Henrik Sjöström.

När erbjudandet om att delta i SIKT, så nappade Xavitech direkt.
– Det var väldigt naturligt att gå med. Utveckling är väldigt viktigt hos oss och vi vill satsa mer på det, så allt som stärker det arbetet är intressant för oss, säger Xavitechs vd Henrik Sjöström.
Forskningsansatsen på Xavitech är kopplad till IoT, Internet of Things, som i korthet är ett samlingsnamn för föremål som med hjälp av inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras och/eller utbyta data över nätet. Man pratar om ”smarta prylar” och tanken är att Xavitechs pumpar ska kunna övervakas och styras trådlöst med hjälp av ett egenutvecklat kretskort. Målet är att ta fram en app som gör att kunden kan styra mikropumparna direkt från en smartphone eller surfplatta.
Men Henrik Sjöström ser också ett vidare användningsområde för de smarta mikropumparna.
– Våra pumpar är som regel delar i mycket större system, och är då ofta hjärtat i det systemet. Därmed kan pumpen också fungera som en väckarklocka som kan slå larm om någon annan komponent inte fungerar som den ska, eller om systemet inte arbetar som det är tänkt. Vi vill undersöka om vi kan ta fram en produkt där vår pump på ett enkelt sätt kan fungera som ett sådant larm.
Xavitech hade redan inför projektstarten nyanställt så den nödvändiga kompetensen fanns på företaget. Man började ambitiöst och kom på kort tid ganska långt. En större omorganisation i företaget gjorde sedan att forskningen under en period fick gå på sparlåga, men sedan första halvåret 2020 är arbetet åter prioriterat och Henrik Sjöström har stora förväntningar på utfallet.
Så hur viktigt har SIKT varit för Xavitech? Inte avgörande men definitivt en fördel, säger Henrik Sjöström. Det har på flera sätt varit ett bra stöd att genomföra projektet inom ramen för SIKT och samtidigt med andra företag i HKIG.
– Det stora plusset är synergierna som det medför. Att vi kan dra nytta av varandras arbete när flera företag gör liknande resor. Kontakterna med Luleå Tekniska Universitet har också varit bra, framförallt när det gäller frågor om datasäkerhet och om hur vi genom en förbättrad utvecklingsprocess kan öka mervärdet av det vi tar fram, baserat på undersökningar av vad marknaden vill ha, säger Henrik Sjöström.