Traineeträff: Produktutveckling på Edmolift

Höstens första möte i HKIGs Traineeprogram för ingenjörer gick av stapeln på Edmolift. Hans Vikström, Head of Design, berättade om företagets produktutvecklingsarbete. Edmolift har i dagsläget sex konstruktörer som arbetar med att utveckla kundanpassade produkter samt utveckling av nya och befintliga produkter. Att arbeta med produktutveckling är kostsamt men nödvändigt för att bibehålla företagets konkurrenskraft när de kommer ny behov, ny teknik, nya direktiv och standarder eller om företaget vill in i nya branscher. Mötet skedde på distans och vi fick fin rundvandring på företaget. Häng med Hans när han guidar oss på Edmolift.