Vad gör en ingenjör på HEMAB?

1. Berätta om dig.
Hej! Marcus Håll, 32 år, civilingenjör i maskinteknik – inriktning energisystem. Född och uppvuxen i Falun, som 20-åring flyttade jag ner till Linköping för att studera. Efter examen 2013 följde fyra år i konsultbranschen innan jag och Sofie 2017 valde att flytta upp till hennes hemstad Härnösand. Där vi nu bor tillsammans med vår 2-åriga dotter. Idag är jag anställd som projektledare på Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB).

2. Vad gör du om dagarna?
Som projektledare tillhör jag inget specifikt affärsområde inom HEMAB, alltså Fjärrvärme, Vatten etc. utan en enhet som heter Utveckling och projekt. Enhetens roll är att vara ett stöd till de olika affärsområdena i deras utvecklingsarbete. En stor del av arbetet är att projektleda de projekt som HEMAB driver för att utveckla verksamheten. Förutom rent projektledande kan arbetet handla om att tillsammans med expertisen inom respektive affärsområde göra olika typer av utredningar, där blir min roll att driva utredningen och vara den sammanhållande länken.

3. Vad gillar du med ditt arbete?
Jag är väldigt förtjust i variationen, på förmiddagen kan jag sitta nedsjunken i remisshanteringen av en SOU (statens offentliga utredningar), för att sedan på eftermiddagen arbeta på plats där det händer saker, avloppsreningsverket, biogasanläggningen eller dyl. Förutom variationen mellan kontor och mer ”hands-on” arbete uppskattar jag variationen av att arbeta med flera olika affärsområden.

4. Hur ser du på er bransch och dess framtid?
HEMAB är ett bolag som till hundraprocent ägs av Härnösands kommun, min uppfattning är att både HEMAB och Härnösand kommun vågar satsa på energi och miljöfrågor och vill vara drivande, vilket är oerhört roligt. Där är satsningarna på vindkraft och biogas två tydliga exempel. Även inom VA händer det mycket just nu och framåt, dels pågår byggnationen av det nya kolfiltret på vattenverket förfullt, sedan vet vi att hela Sveriges VA-bransch står inför stora omställningar. Jag ser väldigt ljust på framtiden för HEMAB:s verksamhet både gällande affärsmässiga utvecklingsprojekt och utveckling som tillkommer genom skarpare krav.

5. Vad gör du helst när du är ledig?
Stor del av min fritid går till familjen och huset. Vid sidan av det är jag lite intresserad av många saker snarare än mycket intresserad av få saker. Jag har inget utpräglat intresse som definierar mig. Jag har ett visst intresse för sport och träning, både att utöva och titta på. Den egna träningen består mestadels av löpträning i skogen. Det finns även ett visst kulturintresse främst musik, konst och arkitektur.

6. Vad är det bästa med att bo på Höga Kusten?
Närheten till det mesta, oavsett om det är natur-, kultur-, sport- eller matupplevelser. Närheten gör att det blir enkelt att gå från tanke till handling. Att ta sig för saker kräver ofta mer planering i en storstadsregion, speciellt om du vill få till flera olika saker under samma dag. Här kan du åka slalom på förmiddagen och på eftermiddagen gå på konsthallen eller fika med en kompis på stan.

7. Vad är ditt bästa tips för den som vill komma hit och upptäcka Höga Kusten?
Åk Turistvägen genom höga kusten och stanna till vid alla små loppisar, caféer och hantverksbutiker längs vägen.