Visste du att HEMAB har exjobbare?

Under våren 2020 har HEMAB tre studenter som gör sina examensarbeten på företaget.