Värmesystem med digital övervakning

Thermotech tillverkar och säljer system för golvvärme, tappvatten och markvärme och är idag en av tre ledande leverantörer i Sverige. Genom att utveckla en digital övervakningsmodell kan vi erbjuda våra kunder ett framtidssäkert värmesystem med lägre kostnader för installation och drift. Våra slutkunder är framtidens…

Läs hela »

Månadens ingenjör: Erik Zäll

Månadens ingenjör heter Erik Zäll  jobbar på Absolicon i Härnösand. Berätta om dig. Vem är du? Jag är en tämligen…

Nya tekniska utmaningar

Kunder vill förstås att det som de köper ska fungera. De vill inte ägna tid…


Stärker framtidens nyckelpersoner

Höga Kusten Industrigrupp startar ett eget traineeprogram. Programmet ger nyckelpersoner på ledande teknikföretag en möjlighet…


Forskning för framtiden

Våra kunder förändrar i snabb takt sina materialval. Det är en utveckling som går mycket…