Forskningsprojektet SIKT-Logosol ser styrkan i samverkan

Malte är vd på Logosol och HKIGs ordförande. Han tror på att samverkan ger ett mervärde för alla. I projektet SIKT kan företagen lära av varandras erfarenheter. Samverkan med forskare vid Luleå Tekniska Högskola ger en extra dimension och ny kunskap till företagens forskning. Malte tror att projektet kommer att bidra till att Logosol utvecklar sina egna forskningsprocesser.