Tillväxtprojektet ett lyft för industriföretagen i Höga kusten

Kompetensförsörjning och rekrytering är nyckelfrågor för industriföretagen i Höga kusten. I ett treårigt projekt har drygt 20 företag inom Höga Kusten Industrigrupp gemensamt sökt vägar för att attrahera ingenjörer och tekniker. Och projektet har blivit en stor framgång. Nu står det klart att satsningen kommer att fortsätta i ytterligare tre år.

– Vårt projekt har varit väldigt framgångsrikt och nu handlar det om att skapa kontinuitet i arbetet, säger Malte Frisk, ordförande i Höga Kusten Industrigrupp (HKIG) och vd på Logosol i Härnösand. Att vi kan fortsätta är viktigt både för företagen och regionen.

Projekt ”Tillväxt Höga kusten” har finansierats av Region Västernorrland, Länstekniskt centrum Kramfors (LTCK) och Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner samt deltagande medlemsföretag.

Projektet startade i april 2016 och går nu i mål efter tre år. Av HKIG:s omkring 40 medlemsföretag valde drygt hälften att delta i projektet som redan från början tog sikte på rekrytering av och långsiktig kompetensförsörjning när det gäller teknisk spetskompetens.
De företag som deltagit i projektet är väldigt olika när det gäller produkter, marknader och antalet anställda, men står inför samma utmaningar. Härnösand, Kramfors och Sollefteå är inte kommuner som förknippas med industri och för små och medelstora företag är det svårt att konkurrera framförallt om ingenjörer. Något som i längden riskerar att begränsa företagets utveckling.

Projekt ”Tillväxt Höga kusten” hade fyra målområden:
• Kompetensförsörjning
• Rekrytering
• Attrahera och behålla kompetens
• Samverka med andra aktörer

Den utvärdering som gjorts konstaterar att projektet varit framgångsrikt på alla målområden. Ett antal nyrekryteringar har kunnat göras genom projektet och inte minst har samordningen av resurserna och det fokuserade arbetet lyckats etablera Höga kusten som en attraktiv arbetsmarknad, vilket tydligt har ökat intresset för medlemsföretagen.
• Antalet studenter som vill göra sina examensjobb hos HKIG:s medlemsföretag har ökat kraftigt.
• Antalet spontanansökningar om exempelvis jobb och sommarjobb ökar.
• Under projekttiden har över 100 studenter på besök hos företagen i området.

– Nyckeln till framgång är att vara spetsig och företagsnära, säger HKIG:s projektledare Mia Wester. Vi har fokuserat väldigt tydligt på den allra viktigaste frågan – att få in högre teknisk kompetens till regionen – och allt vi har gjorts har initierats och drivits av företagen.

En kommunikationsplan är framtagen och olika rekryteringsaktiviteter har analyserats. En viktig del i projektet har också varit att bygga upp nätverk som spänner över företagsgränserna. Nätverk för kvinnliga ingenjörer och nyckelpersoner har skapats, liksom nätverk för vd:ar, trainees och examensarbetare. Både nätverken och det nyinrättade tvååriga traineeprogrammet för ingenjörer har blivit viktiga och uppskattade plattformar för kompetensutveckling.

Att gå fram gemensamt exempelvis på universitetens arbetsmarknadsdagar och i marknadsföring har varit en mycket framgångsrik strategi. Sven Behring, produktchef på Elpress i Kramfors, har varit engagerad i rekryteringsarbetet både före och under projektet, och han ser en markant skillnad i gensvaret.

Sven Behring jobbar på Elpress och deltog på UNIADEN 2018.

– Ena året ställde vi ut på en mässa som Elpress och hade väldigt svårt att få respons. Nästa år besökte vi samma mässa som representanter för HKIG och fick väldigt stor uppmärksamhet av studenterna. Vi hade tagit fram ett förslag på upplägg för examensjobb som många medlemsföretag hade nappat på, så vi kunde presentera en broschyr där alla examensjobb hos HKIG:s företag fanns samlade i samma broschyr – det var väldigt uppskattat.

Strategiska samarbeten har byggts upp med utbildningar vid Uppsala universitet och Umeå universitet. En av utbildningarna är Entreprenörsskolan vid Uppsala universitet som är ett påbyggnadsår för utexaminerade ingenjörer som vill bredda sig utbildning med studier i entreprenörskap och företagsutveckling.

Under projekttiden har Entreprenörsskolan startat sin första termin med ett tre dagar långt besök i Höga kusten – och det har blivit oerhört uppskattat av studenterna. Insikten om hur många intressanta arbeten det finns inom små och medelstora industriföretag har överraskat många studenter.

– Det är många studenter som när vi summerar kursen lyfter fram resan och företagsbesöken som det viktigaste och mest givande på hela utbildningen, säger Ulrika Persson Fischier, som under flera år ansvarat för Entreprenörsskolan.

Vad är det som har varit så viktigt med besöket hos HKIG?
– Gör man ett studiebesök så får man ofta en standarddragning som inte ger så mycket. Här känner man verkligen av engagemanget. Här är det vd:ar och nyckelpersoner som tar sig tid att berätta personligt om sitt yrke, sitt liv, sina val och studenterna får möjlighet att se hela verksamheten, prata, fråga – det är ovärderligt!

Peter Kjellgren är en av studenterna från Entreprenörsskolan som besökte Höga kusten under utbildningen. Han menar att resan gav väldigt positiva intryck och det slutade med att han gjorde sitt examensarbete på Absolicon i Härnösand.

– Resan gjorde att jag fick upp ögonen för den industri som finns i Höga kusten. Jag kände inte till ett enda namn på ett företag i området innan vår resa, men jag fick en väldigt positiv bild under besöken vi gjorde. Examensjobbet valde jag utifrån att det hade nära koppling till energisystem som jag har riktat in mig på, men avgörande var också att företaget hade ordnat det väldigt bra med allt praktiskt under exjobbstiden.

Projekt ”Tillväxt Höga Kusten” har tagit fram strategier för att arbeta framgångsrikt med kompetensförsörjning och rekrytering. Nu har Höga Kusten Industrigrupp tillsammans med Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner skjutit till medel för att kunna fortsätta arbetet.
– Det är jätteviktigt att skapa kontinuitet i det här arbetet och arbetar långsiktigt, säger HKIG:s ordförande Malte Frisk. När det gäller högkvalificerade ingenjörer så har vi har haft en för liten kompetenspool i vår region vilket har gjort att företagen rekryterat av varandra, vi har konkurrerat om samma personal. Nu samarbetar vi istället för att öka inflödet av högre teknisk kompetens. Att vi marknadsför oss gemensamt innebär också att fler fått upp ögonen för Höga kusten som ett område med många framgångsrika industriföretag. Den ingenjör som flyttar hit ska veta att det finns fler intressanta ingenjörsjobb här, det finns möjligheter att utvecklas och att göra karriär i Höga kusten, och det stärker oss alla, säger Malte Frisk.