Personligt ledarskap

Lena är vd på HEMAB och har starkt fokus på att medarbetarna ska växa. Ett av Lenas verktyg för att få nå det målet är det personliga ledarskapet. Det innebär bland annat att stödja de anställda i att ta eget ansvar både för sitt yrkesliv och för privatlivet. Lyssna på hur Lena ser på det personliga ledarskapet.