Forskningsprojektet SIKT-STRINGO vill vara på topp

Nina är vd på STRINGO och en av drivkrafterna bakom projektet SIKT. Hon har stora förväntningar på vad projektet ska bidra med till STRINGO och till HKIGs medlemsföretag. Hon tror på långsiktiga effekter. Lyssna på hennes förväntningar.