Nu har höstens nätverkande startat – Traineeprogrammet

Vi är stolta och glada över att nätverkande har blivit ett signum för HKIG. Vi har nu nätverk för flera yrkesgrupper som alla syftar till att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte kring olika frågeställningar som samt ge deltagarna en insikt i övriga medlemsföretags verksamheter.

Nu har vi startat  hösten nätverksträffar. Först ut var våra deltagare i Traineeprogrammet för ingenjörer. Vårt första Traineeprogram startade redan 2016. Då som nu med fokus på att attrahera och behålla högre teknisk spetskompetens. Programmet pågår under två år och deltagarna träffas fyra gånger per år. Varje träff har ett fastställt tema där duktiga medarbetare på våra medlemsföretag håller föreläsning och inspirerar till diskussion bland deltagarna. Vi har rullande antagning till programmet och många ingenjörer har under åren fått påfyllda med kunskap och delat erfarenheter.

På årets första träff var temat Ledarskap. HKIGs ordförande Malte Frisk delade med sig av sin syn på och erfarenhet av ledarskap. Malte summerade föreläsningen med en ledares tre viktigaste uppgifter: prioritera medarbetarnas uppgifter, följ upp hur det går och var själv glad.