Välkommen!


Vi är företagen i Höga Kusten Industrigrupp.

2MA Technology2MA Technology
Erbjuder produkter som förenklar administration av körjournaler, bilbokning och service.
>Företagets webbplats

AbsoliconAbsolicon
Utvecklar och installerar solföljande solfångare som kan generera både ånga, kyla, värme och el.
>Företagets webbplats

Components MjällomComponents Mjällom
Erbjuder komplett plåtbearbetning med konstruktions support, från prototyp till serietillverkning.
>Företagets webbplats

Enclosure SystemsEnclosure Systems
Levererar kundanpassade plåtlösningar till krävande industrikunder, allt från enklare detaljer till färdiga system.
>Företagets webbplats

Wiring SystemsWiring Systems
Utvecklar och tillverkar elektriska system och lösningar till industrikunder i Skandinavien och Europa.
>Företagets webbplats

BearbetningscentrumBearbetningscentrum
Legotillverkare av detaljer som kräver hög kompetens med bearbetning i CNC-svarvar och efterbearbetning.
>Företagets webbplats

CombitechCombitech
En säker partner inom digitalisering och teknikutveckling, både för civil och militär marknad.
>Företagets webbplats

DahlmansDahlmans
Dahlmans Marin & Verkstadsteknik med service och butik är en mötesplats för båtfolk i hela Norrland.
>Företagets webbplats

DockstavarvetDockstavarvet
En ledande tillverkare av aluminiumbåtar för professionellt bruk med hela världen som marknad.
>Företagets webbplats

EdmoLiftEdmoLift
En av Europas största tillverkare och leverantör av ergonomiska lyftbord och produkter för pallhantering.
>Företagets webbplats

ElpressElpress
Tillverkar och marknadsför kompletta kontaktpressningssystem för elektriska ledarförbindningar.
>Företagets webbplats

EnergidistributionEnergidistribution
E.ON Energidistribution planerar och genomför investeringar och underhåll av elnätet.
>Företagets webbplats

GerdinsGerdins
Gerdins Cutting Technology tillverkar stansverktyg och hålpipor till kunder över hela världen.
>Företagets webbplats

Haglöf SwedenHaglöf Sweden
Utvecklar lösningar för professionellt mätarbete i skog och fält med program och kompletta system.
>Företagets webbplats

HemabHemab
Återvinning, fjärrvärme, biogas och elnät är bara några exempel på verksamheter inom Härnösand Energi och Miljö.
>Företagets webbplats

HS VakuumplastHS Vakuumplast
Skärande legoarbeten i vakuumformning och purskum. En mångsidig maskinpark med stor kapacitet.
>Företagets webbplats

LogosolLogosol
En komplett leverantör inom småskalig träförädling med sågverk, hyvlar och verktyg inom trä.
>Företagets webbplats

MidDecMidDec
Ett högteknologiskt företag som tillverkar och utvecklar detektorer och sensorer för avancerade instrument.
>Företagets webbplats

Mondi DynäsMondi Dynäs
Fabrik vid Ångermanälven som tillverkar högkvalitativt oblekt säck- och specialkraftpapper.
>Företagets webbplats

Mählers SmideMählers Smide
Anrikt smidesföretag med stort kunnande inom konstruktion, svetsning och montering.
>Företagets webbplats

NipsoftNipsoft
En partner för utveckling och support av affärssystem med fokus på telekom och fakturering.
>Företagets webbplats

Nordén HydraulicNordén Hydraulic
Levererar hydraulsystem, aggregat och skräddarsydda lösningar till kraftverk och industri.
>Företagets webbplats

NordhydraulicNordhydraulic
Utvecklar, tillverkar och marknadsför hydrauliska ventiler och styrningar för mobila applikationer.
>Företagets webbplats

NordtrafoNordtrafo
Komplett leverantör och utvecklare av transformatorer, både kundanpassade och standard.
>Företagets webbplats

Norrlands TräNorrlands Trä
Hantverkstradition blandas med modern teknik när trä förädlas till massiva golv och paneler.
>Företagets webbplats

PichanoPichano
Koncern med service inom fastighet, transport och underhåll. Egna verkstäder med hög kapacitet.
>Företagets webbplats

RamböllRamböll
Ledande samhällsrådgivare med experter som skapar hållbara lösningar för framtiden.
>Företagets webbplats

SCA BollstaSCA Bollsta
Producerar och marknadsför hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.
>Företagets webbplats

SCA EnergySCA Energy
Bio Norr producerar miljövänlig pellets av spån från SCAs egen skog, med vind-el genererad på egen mark.
>Företagets webbplats

SkidstahusSkidstahus
Från fabriken vid Ullångersfjärden levereras skidstahus till nybyggare i hela Sverige.
>Företagets webbplats

StringoStringo
Tillverkare av fordonsflyttare med fokus på ergonomi och säkerhet för både fordon och operatör.
>Företagets webbplats

SwecoSweco
Ett internationellt företag som levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur.
>Företagets webbplats

TeknikresursTeknikresurs
Produktutveckling, maskinkonstruktion och projektledning förvandlar kundens idé till färdig produkt.
>Företagets webbplats

ThermotechThermotech
En av Skandinaviens ledande leverantörer av golvvärme och rörsystem.
>Företagets webbplats

TyrénsTyréns
Ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med fokus på hållbar utveckling.
>Företagets webbplats

WelairWelair
Tillverkar och utvecklar aggregat för luftbehandling, anpassade system med genomtänkta komponenter.
>Företagets webbplats

WesterlindWesterlind
Den största fastighetsägaren i centrala Härnösand med ett bestånd på totalt 95 000 kvadratmeter.
>Företagets webbplats

XavitechXavitech
Företagets mikropumpar säljs över hela världen och finns installerade på rymdstationen ISS av NASA.
>Företagets webbplats

ÖbakoÖbako
Specialister inom rörbockning, levererar system som anpassats för kundens verksamhet.
>Företagets webbplats

 

Exjobb

Hitta ditt exjobb på teknikföretagen i Höga Kusten! Innovation, design, export och utmaningar ger dig möjligheter att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.

Absolicon

Ort: Härnösand

• Zero CO2 Factory
Projektet utgår från två regioner och analyserar två processindustrier och ger förslag till hur den kan bli Zero CO2. I uppdraget ingår att skapa en enkel modell som visar hur olika energikällor kan växla.
>Ladda ned pdf

• Miljöredovisningar som affärsverktyg
Målet med projektet är att få bättre kännedom om Absolicons kunder bland de multinationella företagen samt hitta en metod för att analysera miljöredovisningarna för att hitta affärsmöjligheter.
>Ladda ned pdf


AQ Enclosure

Ort: Sollefteå

• Produktionsoptimering
Vi erbjuder exjobb inom produktionsteknik och produktionsstrategi. Uppdraget är att hitta det bästa produktionsupplägget i vår kantbocksgrupp avseende t.ex. layout, arbetssätt, maskiner, tekniska hjälpmedel och automatiseringsgrad.
>Ladda ned pdf


 

HEMAB

Ort: Härnösand

• Nya affärstjänster
Fokus med examensarbetet är att detektera vilka data och affärsområdessynergier bolaget idag besitter och vilken marknadspotential tjänster kopplade till dessa skulle kunna utgöra för bolagets kunder.
>Ladda ned pdf 

• Utredning av marknadspotential med Biogödsel
HEMAB skulle se ett värde i att utreda och ta fram en plan för fleråriga odlingsförsök där bolagets biogödsel kan jämföras med andra gödselalternativ för grödor som bedöms såsom intressanta ur ett lokalt marknadsperspektiv.
>Ladda ned pdf

• Logistikeffektivisering i fordonsflottan för tunga fordon
Att göra en genomlysning av potentialen i den befintliga fordonsflottan är av stort intresse för HEMAB. Målsättningen med examensarbetet är att detektera och utreda de mest ekonomiska och miljöförbättrande processerna för hela flottan.
>Ladda ned pdf

• Utredning av materialflöden
Målsättning med detta arbete är att utreda hur HEMAB kan mäta lönsamheten i hanteringen av de restprodukter HEMAB tar in.
>Ladda ned pdf

• Verifiera nätberäkningar i NIS systemet DP Power
Vårt elnät är dokumenterat i NIS-systemet DP Power och det systemet används även för nätberäkningar. Arbetet består av att beräkna och kontrollera noggrannheten i de beräkningar som kan göras i systemet.
>Ladda ned pdf

• Nätanalys för nätstruktur vid kabelnät
Arbeta fram förslag på en ny nätsstruktur då vi går mer och mer mot ett rent kabelnät på grund av vädersäkringsarbete.
>Ladda ned pdf

• Optimering av underhåll
Arbeta fram en underhållsstrategi för utrustning under en fördelningsstation genom att bland annat titta på tillverkares rekommendationer om typ av underhåll och med vilket intervall underhållet ska ske. Utifrån nätets uppbyggnad föreslås en plan för hur underhållet kan optimeras.
>Ladda ned pdf

• Optimering av verksamhetsledningsystem 180116
Målsättningen med detta examensarbete är att genomlysa bolagets verksamhetsledningssystem med fokus på att identifiera förbättringar och beskriva hur våra verksamheter kan utvecklas samt att identifiera värdeskapande synergier.
>Ladda ned pdf

 

Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

• Kundens behov + din kunskap = vårt exjobb!
Många av våra uppdrag sker inom träförädlings-branschen där vi ser en stark utveckling av behovet av våra tjänster. Förutom träförädling är vi aktiva och starka i andra branscher när det gäller produktutveckling. Vi har i dagsläget inget fördefinierat exjobb utan anpassar oss efter kundens behov och studentens erfarenhet. Hos oss har du möjlighet att utvecklas i en dynamisk organisation där du får ta stort ansvar och lära känna alla delar av ett projekt.
>Ladda ned pdf


Logosol

Ort: Härnösand

• Strategi globalt säljstöd
Logosol utvecklar innovativa produkter inom främst sågverk, hyvlar och snickerimaskiner. Marknadsföring är en viktig komponent för vår globala framgång och idag har vi en väl utvecklad marknadsföringsplattform. Etablerade företag väljer att samarbeta med Logosol eftersom vi kan erbjuda en helhet inom produkt, försäljning och marknadsföring.
>Ladda ned pdf


Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

• Optimering produktion
Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs, som ingår i Mondi gruppen, har siktet inställt på att bli världens bästa kraftpappersbruk. Vi erbjuder exjobb inom ämnet optimering av produktion, energi eller kvalitet inom massa- och papperstillverkning.
>Ladda ned pdf


Nordhydraulic

Ort: Kramfors

• IoT – Uppkopplade system
Syftet med examensarbetet är att genomföra en teoretisk studie av hur Nordhydraulics befintliga produkter kan anpassas för en högre grad av uppkoppling och datainsamling, samt föreslå hur arkitekturen för datainsamling och bearbetning skall se ut.
>Ladda ned pdf

• IoT – Uppkopplad tillverkning
Syftet med examensarbetet är att genomföra en teoretisk studie av hur Nordhydraulics befintliga maskinpark kan sammankopplas för att förbättra toleranskedjorna och identifiera möjligheter till förbättring.
>Ladda ned pdf

• Simulering av frontlastarcykel
Syftet med examensarbetet är att genomföra en teoretisk studie av beteendet av en frontlastarcykel och ta fram koncept för simuleringsmodeller och koncept för framtida optimeringsstrategier.
>Ladda ned pdf


SCA Timber Bollsta sågverk

Ort: Kramfors

• Värdeförändring genom produktionskedjan
Bollsta sågverk är det största av SCA Timbers fem sågverk.I stora drag består produktionskedjan av följande fyra steg: Timmersortering – Såg – Tork – Justerverk. Projektet går ut på att göra en fallstudie där värdeförändringen genom produktionskedjan, främst avseende steget mellan tork och justerverk skall undersökas för att se hur Bollsta Sågverk kan maximera vinsten i värdekedjan.
>Ladda ned pdf


Xavitech

Ort: Härnösand

• Marknadsföring på sociala medier
Att utifrån Xavitechs position kartlägga de mest effektiva medierna och ta fram en strategi.
>Ladda ned pdf

• Produktstruktur, Lager och Logistik
Xavitech arbetar med ett avancerat affärsystem för kontroll och översikt på försäljning, produkter och lager. Dock finns det för avsikt att byta system för att bli effektivare och få ett bättre lagersystem.
>Ladda ned pdf


 

 

Lediga jobb

Här presenteras lediga jobb inom Höga Kusten Industrigrupp. Genom att profilera oss tillsammans visar vi att det finns flera karriärvägar och kontakter som ökar möjligheten att hitta jobb för medflyttare till regionen.

AQ Enclosure Sollefteå

Tjänst: B2B-säljare
>Läs mer om tjänsten


Bearbetningscentrum
Tjänst: CNC-tekniker
>Läs mer om tjänsten


Dockstavarvet
Tjänst: Konstruktör
>Läs mer om tjänsten

Tjänst: Elkonstruktör
>Läs mer om tjänsten


Edmolift
Tjänst: Verkstadsoperatör
>Läs mer om tjänsten

Edmolift
Tjänst: Montör
>Läs mer om tjänsten


Elpress
Tjänst: Teknisk projektledare
>Läs mer om tjänsten

Tjänst: Produktingenjör med möjlighet att bli produktchef
>Läs mer om tjänsten

Tjänst: Controller

>Läs mer om tjänsten


HEMAB
Tjänst: Digitaliseringsexpert/Digital utvecklare
>Läs mer om tjänsten


Nordhydraulic
Tjänst: Projektcontroller
>Läs mer om tjänsten


Tyréns
Tjänst: Brandingenjör
>Läs mer om tjänsten

Tjänst: Byggnadskonstruktörer
>Läs mer om tjänsten

Tjänst: Elprojektör
>Läs mer om tjänsten

Tjänst: VVS projektör
>Läs mer om tjänsten


Projekt

Höga Kusten Industrigrupp driver bland annat ett 3-årigt tillväxtprojekt inom rekrytering och kompetensförsörjning.

SIKT – ett FoU-projekt

Nu initierar Höga Kusten Industrigrupp forsknings- och utvecklingsprojektet SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt.

>Läs mer om projektet (pdf)

>Läs mer på FoU Blogg
Finansiering: Den pågående genomförbarhetsstudien finansieras av Landstinget Västernorrland och medverkande företag.

Tillväxt Höga Kusten

Höga Kusten Industrigrupp driver ett 3-årigt tillväxtprojekt inom kompetensförsörjning och rekrytering. Spännande teknikjobb och fantastisk natur ska marknadsföra regionen som en högintressant arbetsmarknad för ingenjörer.

>Läs mer om projektet (pdf)

>Se senaste nyheter om projektet
Finansiering: Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Länstekniskt Centrum och deltagande företag.

FoU produktägande företag – en förstudie (avslutat)

Höga Kusten Industrigrupp initierar ett samverkansprojekt för att stärka möjligheter till forskning och utveckling hos produktägande företag. Projektet inleds med en förstudie för att utforma projektet och skriva ansökan om EU-medel.

>Läs mer om projektet (pdf)

Finansiering: Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Länstekniskt Centrum och deltagande företag.

 

Kontakt

Höga Kusten Industrigrupp driver frågor som är viktiga för teknikföretag i Höga Kusten. Genom att samverka kring marknadsföring, kompetensförsörjning och rekrytering, produkt- och verksamhetsutveckling samt opinionsbildning får vi utökade resurser, starkare mandat och större nätverk. Mia Wester är verksamhetsansvarig, samordnar aktuella projekt och planerar våra uppskattade medlemsträffar. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om Höga Kusten Industrigrupp och vad vi kan göra för dig! Du kan även följa oss på:

Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn

 

hkig_logotyp_2016

>Klicka här för att ladda HKIG logotyp i eps-format (zip-fil)

Verksamhetsansvarig: Mia Wester
Mobil: 070-559 44 89
E-post: info@hkig.se

HKIG i media – ett urval
2016-08-30 Allehanda
>Nya generationen ingenjörer lockas till Härnösand och Höga Kusten

2016-07-01 Allehanda
>Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga

2016-03-04 Allehanda
>Blivande ingenjörer lockas till Ådalen

2016-01-23 Allehanda
>Exportföretagen samarbetar: ”Kan inte konkurrera med lönerna i Stockholm”

Utvecklingen av webbplatsen medfinansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, LänsTekniskt Centrum och deltagande medlemsföretag.