UTNARM nästa – HKIG erbjuder flest exjobb

HKIG är en unik förening med ett fyrtiotal ledande teknik- och industriföretag i Höga Kusten som samarbetar för att locka talanger till regionen.

HKIG, Höga Kusten Industrigrupp, kommer att delta på arbetsmarknadsmässan UTNARM vid Uppsala Universitet torsdag 7 november. Mässan riktar sig till studenter som läser naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

– Det är fjärde året vi deltar på mässan och som vanligt erbjuder vi i särklass flest examensarbeten i vår monter, berättar Mia Wester, verksamhetsansvarig på HKIG.

Totalt kommer det att finnas 26 spännande och utmanande examensarbeten att välja bland. Sex av dessa har fokus på LCA, livscykelanalys för företagens produkter eller processer. De ingår i ett treårigt projekt, SIKT, som syftar till att stärka företagens forskning.

– Exjobben inom LCA kommer nog att locka många miljömedvetna studenter, avslutar Mia.