Unik samverkan ger digital utveckling för Höga Kustens industrier

Höga Kustens industrier har gått samman i ett unikt projekt för att tillsammans stärka företagens forskning och utveckling. Resultatet ger framtidstro.
– Regionen har utmaningar, men det här visar att samverkan kan göra stor skillnad. Utan projektet hade många av oss inte kommit så här långt med till exempel digitalisering, säger Malte Frisk, vd för Logosol.

40 företag bildar tillsammans föreningen Höga Kustens Industrigrupp. Syftet med gruppen är att samverka kring allt från rekrytering och marknadsföring till forskning.
Inom ramen för det arbetet drog nio av företagen i gruppen under 2018 igång projektet SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt. Det är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå samt deltagande företag.
– Varje företag har sina egna behov och mål. I projektet bedriver varje företag forskning och utveckling kring sina egna produkter samtidigt som vi samverkar och utbyter erfarenheter i workshops och löpande kontakter. Fem professorer och forskare från Luleå Tekniska Högskola, LTU, stöttar och hjälper till. Metodiken att utveckla kan vara densamma, men målen väldigt olika, säger Malte Frisk.
För flera av de deltagande företagen är det strategiskt viktigt att öka sin nivå av digitalisering. I Härnösandsföretaget Logosols fall säger Malte Frisk att de utan deltagande i projektet inte hunnit lika långt i det pågående arbetet att digitalisera sina produkter, det som kallas IOT – Internet of things.
– Jag talar för flera företag i projektet när jag säger att det hittills överträffat förväntningarna, säger Malte Frisk.
Han får medhåll av Nina Thelin som är vd för Stringo i Nyland.
– Långsiktig forskning är en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraften på en global marknad. Projektet ger oss både kunskap inom forskning, erfarenhetsutbyte och struktur för samverkan, säger Nina Thelin.

Både Malte Frisk och Nina Thelin är väl medvetna om den utmaning som finns kring kompetensförsörjning i regionen. Det är inte lätt att rekrytera spetskompetens, men det går att hitta nya sätt att gå framåt.
– Att jobba ihop på det här sättet gör att vi företag bygger och utbyter kompetens på ett sätt vi inte gjort förr. Då kanske på sin höjd de högsta cheferna träffades i något sammanhang, men nu är det många fler anställda i olika roller som utbyter erfarenheter och vi hjälper varandra, säger Malte Frisk.

Det unika med projektet är att EU-medel tidigare inte getts för den här typen av samverkan mellan industriföretag. Möjligheterna för en mer långsiktig fortsättning diskuteras.
Företagen som deltar i den här omgången av SIKT:, Absolicon, Dockstavarvet, Elpress, Gerdins, HEMAB, Logosol, Stringo, Thermotech och Xavitech.