MidDec vann Stora Inneklimatpriset

Pristagare NordBygg 2018

Vi gratulerar MidDec Scandinavia, vinnare av Stora Inneklimatpriset 2018. Priset delades ut under Nordbygg i Stockholm under april.

– Bara att bli nominerade var stort oss. Att vi sedan fanns med i finalen och vann, det var helt fantastiskt. För oss visar priset att vi är på rätt väg och att vår teknik ligger i tiden, säger Örjan Martelleur, vd på MidDec Scandinaivia.

MidDec prisas för en ny typ av radonsensor. Tekniken har utvecklats i samarbete med Mittuniversitetet och ger nya möjligheter till effektiv och kontinuerlig övervakning av radonhalten inomhus. För tillverkningen samverkar MidDec med HS Vakuumplast i Kramfors som står för kapslingen och elektronikföretaget Hammlet i Hammarstrand som gör kretskortmonteringen.

– Sensorn ger en snabbare koll med mätresultat via Internet, men öppnar samtidigt för ett helt nytt arbetssätt, säger Örjan Martelleur, som fanns på plats för att ta emot priset av bostadsminister Peter Eriksson (mp) under Nordbygg i Stockholm.

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Priset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Motivering till årets pris:
Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv övervakning av radonhalten inomhus. Resultatet av genomförda radonsaneringsåtgärder kan snabbt överblickas. Sensorn kan även användas för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt.