Gemensam rekryteringsannons

Under juli annonserar Höga Kusten Industrigrupp i Dagens Industri och Tidningen Ångemanland med en gemensam rekryteringsannons. Åtta teknikjobb annonseras i satsningen som ska marknadsföra regionen som som en intressant arbetsmarknad för ingenjörer.

– Det har funnits en drivkraft att skapa ett gemensamt projekt för att marknadsföra Höga Kusten som en attraktiv arbetsmarknadsregion. Projektet gör det möjligt att prova olika idéer och skapa rutiner för en långsiktig samverkan mellan teknikföretag i regionen, säger Mia Wester, projektledare.

– Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga. Att hitta och attrahera högutbildad teknisk kompetens är en av flera viktiga framgångsfaktorer för att företagen i regionen ska utvecklas. Den stora uppslutningen av företag är ett bevis på behovet, säger Malte Frisk, ordförande i Höga Kustens Industrigrupp som leder projektets styrgrupp.

Höga Kusten Industrigrupp har idag över 30 medlemsföretag som bland annat samverkar kring rekrytering och marknadsföring. Ett viktigt uppdrag är att säkerställa högre teknisk kompetens i det 3-åriga projektet Tillväxt Höga Kusten som finansieras av bland annat Länsstyrelsen och Landstinget i Västernorrland.