Första studenterna på besök

På Logosol träffade studenterna chefer på ledande teknikföretag i regionen.

Höga Kusten Industrigrupp samarbetar med Uppsala universitet i ett rekryteringsprojekt som ska attrahera nyutexaminerade ingenjörer till teknikföretag i regionen. I början av mars kom de första studenterna på besök.

– Vi har inte haft så många kontakter med arbetslivet under vår utbildning. Nu går vi sista året och då är det extra spännande att träffa företag som söker vår typ av kompetens, säger blivande ingenjören Kim Bergström.
Konferensen som genomfördes den 3 mars är en del av Höga Kusten Industrigrupps rekryteringsprojektet Tillväxt Höga Kusten – Att hitta och attrahera rätt kompetens till teknikföretag.

– Det här är början på ett viktigt samarbete för oss. För studenterna blir besöket ett unikt tillfälle att ställa frågor och få personlig kontakt med chefer på teknikföretag som ligger utanför storstadsområdet, säger Ulrika Persson-Fischier, lärare på Entreprenörsskolan vid Uppsala universitet.

Stora rekryteringsbehov
Dagen började på Logosol i Härnösand med presentationer, workshops och utrymme för personliga möten. Inför träffen hade både företagsledarna och studenterna fått cv och underlag för att kunna läsa på om varandra.

Studenten Cecilia Stensson och Ingemar Forzelius, vd på Hemab.

– Jag tycker att det är spännande att få tid att verkligen prata med företagsledare och höra vilka egenskaper de vill ha hos en medarbetare. De flesta av oss börjar ju söka jobb till sommaren, säger sistaårsstudenten Cecilia Stensson.
Teknikföretagen i Höga Kusten har en stark tillväxt och stora rekryteringsbehov. Flera företagsledare fanns på plats för att träffa studenterna från Uppsala.
– Just nu har vi sju rekryteringen på gång och vi är alltid i behov av ny kompetens, säger Ingemar Forzelius, vd på Härnösands Energi och Miljö.

Visa karriärsmöjligheter
Efter lunch blev det gemensam bilresa till Kramfors för ett studiebesök på Bearbetningscentrum. Eftermiddagen fortsatte på Elpress med speeddating och diskussioner om attraktionskraft, upplägg för framtida traineeprogram och fortsatt samverkan.
– För att kunna attrahera rätt kompetens måste vi släppa konkurrenstanken mellan våra företag och visa att det finns karriärsmöjligheter och flexibilitet i vår region. Genom att marknadsföra oss tillsammans och samordna rekrytering och exjobb kan vi göra det mer attraktivt att ta sitt första jobb på ett av våra industriföretag, säger Malte Frisk, vd på Logosol och ordförande i Höga Kustens Industrigrupp.

Projektledare Mia Wester informerar om dagens aktiviteter

Rekryteringsprojektet Tillväxt Höga Kusten är en förstudie som ska ge konkreta verktyg för hur företag i regionen kan samverka för att hitta teknisk kompetens. Projektet lfinansieras av Landstinget Västernorrland, av de medverkande företagen samt med arbetsinsatser från arbetsförmedlingen och näringslivskontoren i Härnösand, Kramfors och Sollefteå.