Forskningsstöd från LTU stärker SIKT-projektet

I projektet SIKT får företagen stöd från forskare och professorer vid LTU.

För att säkerställa en hög kvalitet på den industriella forskningen får deltagande företag i SIKT-projektet professionellt stöd från forskare och professorer från LTU, Luleå Tekniska Universitet. Både företag och forskare är mycket nöjda med samarbetet.

Stödet sker både i grupp och individuellt inom tre områden:
– Produktutvecklingsmetodik
– Simulering
– Informations- och kunskapshantering

Lyssna på professor Magnus Karlberg som berättar om samarbetet med HKIG i projektet SIKT.

Professor Magnus Karlberg berättar om LTUs engagemang i SIKT