Erfarenhetsutbyte inom HKIG: Stringos kommunikationsstrategi

På varje medlemsmöte delar företagen med sig av erfarenheter inom olika områden. På senaste mötet berättade Nina, vd på Stringo, om värdet av en kommunikationsstrategi.

Alla på företaget har deltagit i processen att ta fram en ny strategi för kommunikation. Nina upplever att strategin stärker företaget och underlättar beslutsfattandet både hos henne och alla medarbetare. Strategin löper som en röd tråd genom verksamheten. Företaget valde till exempel ett nytt lönesystem med stöd av strategin.

Lyssna på Nina när hon berättar om arbetet med deras kommunikationsstrategi.