Värmesystem med digital övervakning

Thermotech tillverkar och säljer system för golvvärme, tappvatten och markvärme och är idag en av tre ledande leverantörer i Sverige. Genom att utveckla en digital övervakningsmodell kan vi erbjuda våra kunder ett framtidssäkert värmesystem med lägre kostnader för installation och drift.

Våra slutkunder är framtidens bostadsägare. Vi möter redan idag en större medvetenhet i miljö-och energirelaterade frågor och krav på smart home-lösningar med support och service via digitala gränssnitt.

Inom SIKT vill vi se över möjligheterna att utveckla värmesystem med digital övervakning. Genom att övervaka ett installerat system kan installationen optimeras i efterhand och på det sättet sänka driftkostnaderna för kunden och förlänga livslängden på värmepumpar. Med övervakning kan man även hitta vattenläckage, funktionsfel på komponenter och sänka energiförbrukningen.
Den digitala övervakningsmodellen ska kompletteras med en informationsmodell som knyts till affärsmodellen och vi kan då utveckla nya, framtidssäkra tjänster. Vi kommer även undersöka möjligheten att patentera lösningen.

Målet är att utveckla ett antal prototyper. För att fånga upp information och avvikelser behöver vi ta fram helt nya typer av mät- och reglerutrustning. Vi behöver även hjälp med matematiska modeller för informationshantering, hårdvaruutveckling och mjukvaruutveckling.

Lars Westerlund
Produktionschef Thermotech