Vad gör företagen i kölvattnet av Corona?

Alla blir berörda. Och alla gör något. I kölvattnet av Coronapandemin påverkar HKIGs medlemsföretag på olika sätt men alla agerar. Vi har sammanställt några exempel på vad företagen gör för att förebygga och lindra effekterna för personal och verksamhet.

Teknikresurs hittade godkända munskydd i sina förråd som de erbjöd sjukvården i Västernorrland.

Logosol har snabbt ställt om sin verksamhet till att skötas mer digitalt och på distans.

– Alla hanterar en situation som denna olika och vårt fokus har legat på att skapa en arbetsmiljö som känns trygg för varje individ och samarbetspartner så att vi kan fortsätta serva återförsäljare och kommunicera med kunder runt om i världen med samma kvalitet, säger Malte Frisk, vd Logosol.

HEMAB jobbar för att säkra leveranserna av de samhällsviktiga funktioner de ansvarar för. Skulle el, vatten, avlopp, värme, sophämtning fallera, skulle skadan bli mycket stor.

– Vi har definierad en minimibemanning som vi skyddar. Vi testkör även distansarbete i stor skala så att vi hittar grus i maskineriet innan ett eventuellt skarpt läge uppstår, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB.

Thermotech levererar golvvärme och rörsystem direkt till byggplatser utan mellanhänder, precis som vanligt. Inga besök i butik behövs.


Gerdins Cutting har redan nu en plan för om grundskola och förskola stänger. De kommer då att erbjuda flexibla arbetstider och tillåta att man byter ut sin ordinarie dagtid mot kvälls/helgarbete för att underlätta för personal som behöver vara hemma med barnen.

– Det gynnar båda oss som företag och den anställde som då inte förlorar sin inkomst under tiden. För personal som kan jobba hemifrån finns den möjligheten sedan tidigare och vi vet att det fungerar, så det känns bra, säger Helena Berglund, platschef Gerdins Cutting.

AQ Components i Mjällom har gjort riskanalyser inom ett flertal områden. De har bland annat gjort riskanalyser kring smitta på arbetet, orderingång och kapacitet i verksamheten.

– Snart tar detta virus upp all vår tid vilket verkligen är en prövning. Verksamheten måste på bästa sätt hållas igång så det är mycket som planeras både för att hålla ner kostnaderna och öka intäkterna, säger Peter Wallberg, VD/MD AQ Components i Mjällom.

Peter Wallberg, VD/MD AQ Components i Mjällom.


Absolicon satsar ytterligare på att utveckla sina digitala hjälpmedel. Det gör de i form av fältsimulator och informationsvideor för att underlätta för kunder och samarbetspartners att göra väl underbyggda beslut trots avståndet. De har även snabbt har lagt om sina rutiner för att underlätta för medarbetare att jobba hemifrån och från lokala kontor. Även kontakt med kunder sker liksom tidigare främst på distans.

Tyréns kör för “business as usual” fast med digitala anpassningar i stor utsträckning. Corona påverkar Tyréns och deras kunder en hel del men de väljer att anpassa sig till rådande situation. Till exempel vid stora kontor med fler än 50 medarbetare jobbar personalen växelvis hemma för att säkerställa våra leveranser så inte alla blir sjuka samtidigt.

– Vi ser ljust på framtiden och lägger just nu fokus på att göra ett bra jobb i våra pågående uppdrag och bevara våra kunder. Vi lägger också en hel del tid på anbudsarbete för att säkerställa orderstocken i höst, säger Ingela Månsson, Avdelningschef Projektledning, Tyréns, Härnösand.

Dockstavarvet fokuserar på att säkra leveransen av material till sina båtar.

– Vi jobbar nu aktivt med att bevaka och se över leveranserna som skall komma till oss för att inte få materialbrist. För det skulle såklart hindra oss att bygga båtar. Vi har även kontinuerlig information till personalen gällande läget. Vi har en arbetsgrupp som följer utvecklingen och är beredd att agera på daglig basis och vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Johan Lif, produktionschef, Dockstavaret.

Johan Lif, Dockstavarvet


Mondi Dynäs produceras papper som används till papperskassar hos vissa matkedjor och till kompostpåsar. Det är produkter som av många används dagligen.

– Än så länge producerar vi som vanligt men anpassar oss givetvis efter de riktlinjer våra myndigheter kommer med. Här vill jag ge en stor eloge till våra medarbetare för det goda arbete de gör utifrån de här omständigheterna med att ta sitt ansvar, hitta nya lösningar och se till så att allting fungerar”, säger Ismo Rossi, VD på Mondi Dynäs.