Vad gör en exjobbare på Mondi Dynäs?

1. Berätta om dig. Vem är du?
Mitt namn är Jimmy Sehlberg, jag är 23 år och studerar just nu sista terminen på civilingenjörsprogrammet Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

2. Vad gör du om dagarna?
Sista terminen består helt och hållet av ett examensarbete, vilket jag gör på massa- och pappersbruket Mondi Dynäs i Väja, Kramfors kommun. Arbetet jag gör är att ta fram en ångprediktor för bruket, d.v.s. en datamodell som kan förutspå hur den totala ångförbrukningen kommer se ut på minutbasis upp till en timme fram i tiden. Denna modell kan sedan användas för att mer effektivt styra förbränningen och därmed ångproduktionen i barkpannan. På så vis kan produktionstakten av ånga öka respektive minska strax innan behovet förändras, vilket skulle betyda att rätt mängd ånga redan produceras när det nya behovet råder. Resultatet skulle bli att tid, pengar och bränsle kan besparas.

3. Vad gillar du med ditt exjobb?
Det är kul att sätta sig in i större system och förstå hur alla komponenter hänger ihop och styrs samt är berorende av varandra. Jag skulle även säga att det är den största utmaningen, ibland kan det vara svårt att hitta alla parametrar som styr en viss komponent. Som tur är har jag mycket bra handledare och kollegor här på Mondi som hjälper till om jag behöver hjälp med något, annars vet de vem jag ska prata med för att få hjälp med det jag har problem med.

4. Vad vill du göra efter examen
Min förhoppning är att kunna jobba med energifrågor och utveckling på någon industri eller något energibolag i regionen.

5. Vad gör du helst när du är ledig?
På min fritid spenderar jag mycket tid på dansgolvet där jag dansar bugg och foxtrot eller så spenderar jag tiden i garaget med någon veteranbil.

6. Vad är ditt bästa tips för den som vill komma hit och upptäcka Höga Kusten?
Att besöka någon av alla vackra natursevärdheter, kanske Hemsön eller varför inte åka Höga kusten-slingan.