Utvärdering av självlärande navigationssystem

Dockstavarvet tillverkar och säljer aluminiumbåtar för professionell användning. Våra kunder är främst lotsorganisationer, försvarsmakter, polis och kustbevakning. Syftet med vår medverkan i projektet är att stärka företagets långsiktiga konkurrensförmåga.

Bolaget verkar på den internationella marknaden som är hårt konkurrensutsatt, speciellt från låglöneområden. För oss är det viktigt att ligga i framkant på teknikområdet för att bevara vår konkurrensförmåga. Utmaningen är att höja tekniknivån på våra produkter och därigenom bygga upp vårat IPR.

För att kunna möjliggöra automation av navigerande system krävs system som kan fatta olika beslut under ett uppdrag. Många gånger är dessa beslut svåra att programmera deterministiskt. Inom projektet vill vi ta fram och utvärdera självlärande navigationssystem som ett alternativ till regelmässiga beslut.

Andreas Nordstrand,
Technical Director, Marine/Project Manager
Dockstavarvet