Tjejer i teknikens värld: Höga Kustens teknikföretag väljer mångfald som strategi

Solfångartillverkaren Absolicon i Härnösand erbjuder en gräddfil för kvinnliga studenter som vill göra examensjobb. Det ledde till en tjänst som forskningsingenjör i företaget för Josefine Nilsson. En liknande filosofi gör skillnad på samma sätt hos företaget Logosol.
– Mer mångfald kan man nå om man bestämmer sig för det, säger Logosols vd Malte Frisk.

Höga Kustens Industrigrupp, HKIG, har som mål att få fler kvinnor att söka sig till gruppens företag och jämna ut sned könsfördelning. Ett sätt att nå målet är att lyfta fram de många goda exempel som finns, något som kan inspirera unga tjejer att göra karriär i teknikföretag. I den här artikeln träffar vi en alldeles färsk forskningsingenjör och en vd som gillar mångfald.

Höga Kustens Industrigrupp, HKIG, har som mål att få fler kvinnor att söka sig till gruppens företag och jämna ut sned könsfördelning. Ett sätt att nå målet är att lyfta fram de många goda exempel som finns, något som kan inspirera unga tjejer att göra karriär i teknikföretag. I den här artikeln träffar vi en alldeles färsk forskningsingenjör och en vd som gillar mångfald.

Kvinnliga studenter prioriteras
Josefine Nilsson är uppväxt i Matfors utanför Sundsvall. Under skolgången har hon alltid känt ett extra stort intresse för matematik, fysik och problemlösning.
– Därför var det inte så otippat att jag skulle söka en civilingenjörsutbildning. Jag kom in i Umeå och läste teknisk fysik som är den bredaste utbildningen, men blev ganska snabbt mest intresserad av solenergi, berättar Josefine Nilsson.
Absolicon i Härnösand har som strategi att i första hand erbjuda kvinnliga studenter plats för examensjobb och för Josefine Nilsson blev det en fullträff.
– Många av mina studiekamrater har tänkt fortsätta inom forskningen, men jag har sökt mig mot näringslivet. Jag trivdes bra hos Absolicon och allt ledde fram till en fast tjänst direkt efter utbildningen, säger en glad Josefine Nilsson som tog sitt pick och pack och bosatte sig i Härnösand.

I dag jobbar hon främst med att ta fram nästa generation av solfångare, men har också varit delaktig i bygga upp en prototypverkstad och har engagerat sig i renovering och utveckling av företagets lokaler.
– Jag tror man traditionellt inom industrin haft fokus på att lokalerna ska vara funktionella. Men om vi ska få besökare som kommer hit att vilja investera 25 miljoner kronor i en anläggning så underlättar det om vi också har en modern, snygg och tilltalade miljö. Det var inte det jag kom hit för att göra, men jag är intresserad av det och gör det gärna!
Tillsammans med företagsdesignern David Fahlén håller hon nu på att skapa ett koncept för lokalen som kan skapa förtroende hos investerare och potentiella kunder.
Josefine Nilsson kan också se att Absolicon fortsätter att följa sin strategi vad gäller ex-jobbare. I nuläget har företaget tagit in tre ex-jobbare, varav två är unga kvinnor.
– Jag tycker det är både dåligt och lite konstigt att det generellt inte är fler kvinnor i teknikyrken. En förklaring kan vara att många tror att det är för svårt, och det hänger tyvärr ihop med att kvinnorna ofta tvivlar på sig själva, säger Josefine Nilsson.
Hon berättar att hon i rollen som fadder under utbildningen träffade många unga kvinnor som oroade sig för den egna förmågan att klara studier och framtida jobb. Paradoxalt nog hade dessa tjejer ofta högsta möjliga betyg!
– Ändå ser jag en skillnad, jämfört med när jag började i Umeå så blev det de sista åren fler kvinnor på utbildningen. Så jag tror att det vänder, men teknikföretagen behöver också bli bättre på att inspirera målgruppen och visa att arbetsuppgifterna inte är omöjligt svåra utan roliga och varierade, säger Josefine Nilsson.

50-50 i Logosols ledningsgrupp
Företaget Logosol som tillverkar mobila sågverk arbetar med en mångfaldsstrategi som också har haft inverkan på könsfördelningen.
– Vi är ännu inte nöjda men vi är på väg att bli bättre. Konkret har vi i alla fall nått hälften kvinnor och hälften män i ledningsgruppen och vi har en helt jämställd lönesättning. Men mångfald är så mycket mer, vårt uttalade mål är att människor med olika bakgrund och spetskunskaper ska arbeta hos oss eftersom vi är ett internationellt företag med många olika kunder. Vi gör affärer med både bönder och tandläkare runt om i världen brukar jag säga, säger Logosols vd Malte Frisk.
Företaget har i dag 35 anställda med åtta olika nationaliteter. Tolv är kvinnor.
– En viktig sak för oss om vi ska lyckas med mångfald är att också framställa oss som ett företag med de värderingarna. När vi kommunicerar handlar det om ordval och bilder och när vi får besök ska det synas tydligt vad vi står för, säger Malte Frisk.
För att regionen bättre ska kunna attrahera spetskompetens, och samtidigt stärka mångfalden tror Logosols vd att samverkan och kommunikation blir viktigt.
– Kvinnor och tjejer med teknisk bakgrund är otroligt eftertraktade på arbetsmarknaden. Ska vi få dem att välja våra företag måste teknikföretagen i Höga Kusten kommunicera tillsammans kring möjligheter och karriärvägar i vår arbetsregion. Det finns massor av andra roliga jobb att välja på ute i världen, det är helt upp till oss som arbetsgivare hur pass attraktiva vi vill vara, säger han.

Mia Wester som är verksamhetsansvarig för Höga Kustens Industrigrupp tror att företag som Absolicon och Logosol kan göra skillnad när det handlar om regionens attraktivitet för kvinnor inom teknikyrken.
– Det finns många arbetsgivare i Höga Kusten som har bra strategier och arbetar kreativt för att kunna rekrytera kvinnor till teknikyrken, och Absolicon och Logosol är bra exempel. Det är viktigt att de synliggörs och att vi samverkar för att dra nytta av den kraft som finns. Därför kommunicerar vi goda exempel och vi har inom Höga Kustens Industrigrupp startat ett kvinnligt nätverk för ledare och ingenjörer inom ramarna för projektet Tillväxt Höga Kusten, säger Mia Wester.

TEXT: ANDERS LÖVGREN

Tillväxt Höga Kusten – Kompetensförsörjning till teknikföretag är ett projekt som syftar till att marknadsföra Höga Kusten som en attraktiv arbetsmarknadsregion för ingenjörer. Projektet finansieras av Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner, LTCK samt deltagande företag.