Strategier, affärsplaner och framgångsrika examensarbeten

Att nätverka och utbyta erfarenheter är ett viktigt syfte med Höga Kusten Industrigrupp, HKIG. Föreningen består av nästan 40 teknik- och industriföretag som träffas regelbundet i samarbete med Teknikföretagen.

På möte som hölls på Mondi Dynäs i Väja diskuterades strategier, affärsplaner och vad man kan göra för att lyckas med examensarbeten. Lena af Geijerstam Unger vd på HEMAB och Mikael Törnlund vd på HS Vakuumplast deltog på mötet. Lyssna på deras utvärdering av dagen.

rGVDF%ttT9OzQnlHMTGpVQ