Spännande och välbetalda examensjobb inom Livscykelanalys

Blivande ingenjörer som brinner för miljöfrågor får nu en unik möjlighet till examensjobb inom Livscykelanalys.Uppdragen ska genomföras våren 2020 och är välbetalda.

Det är unikt att små och medelstora företag kan göra en miljökonsekvensbeskrivning av sina produkter eller processer. Detta är nu möjlig för några medlemmar i HKIG tack vare EU-projektet SIKT. Vi kan därmed erbjuda blivande ingenjörer flera spännande exjobb med fokus på Livscykelanalys, LCA. Studenterna kommer att ingå i en projektgrupp med flera studenter. De utför enskilda exjobb på olika företag och får handledning av experten Yannos Wikström på Tyréns. Yannos har en gedigen erfarenhet av att arbeta med livscykelanalys för komplexa produkter.

Exjobben innebär att ta fram en LCA modell där man kartlägger vilken miljöpåverkan en viss produkt eller tjänst har kopplat till tillverkning, drift och underhåll.

Följande företag erbjuder exjobb inom LCA:

1. Absolicon vill få hjälp beräkna vilken miljöpåverkan deras solfångare T160 har.

2. Elpress tillverkar kabelskor och pressverktyg. De vill ta fram en LCA modell och beräkna miljöpåverkan för några utvalda produkter.


3. Gerdins vill ta fram en LCA modell för sina stansverktyg.


4. Logsol
vill ta fram en LCA modell för deras kedjesågverk och bandsågverk som stöd för framtagning av miljödata.


5. Thermotech tillverkar system för golvvärme och de vill få en analys av den direkta och indirekta miljöpåverkan av deras verksamhet.

Läs mer om exjobben här https://hkig.se/exjobb/

Lyssna på Yannos Wikström som kommer att bli handledare för de studenter som gör sina exjobb inom LCA.

https://www.youtube.com/watch?v=40EgtLYoVwY&feature=youtu.be