SIKT gav Elpress utvecklingsprojekt ett lyft

SIKT-projektet har gett utvecklingen av intelligenta verktyg en tydlig skjuts framåt på Elpress i Kramfors. Men det har också förändrat företagskulturen på en viktig punkt.
– Vi brukar sällan ta in kompetens utifrån, men nu har vi gjort det och idag finns en helt annan acceptans i organisationen. Det är väldigt positivt, säger Peter Larsson, teknisk chef och projektledare på Elpress.

Elpress är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta kontaktpressningssystem för elektriska ledarförbindningar. I Kramfors finns både huvudkontor och fabrik, och här tillverkas de elektrohydrauliska pressverktyg som i framtiden kan komma att förses med intelligenta funktioner.
– Vi ville fokusera på IoT, Internet of Things och tittade på lösningar för intelligenta verktyg som man kan kommunicera med trådlöst via en app.
Det arbete som Elpress verktyg utför handlar förenklat om att pressa fast kabelskor på kabel. En elektrisk hydraulpump arbetar upp ett tryck på mellan 6 och 40 ton som sedan läggs på i pressningen. Arbetet måste ske med hög precision och för att uppnå ett optimalt resultat finns det många parametrar att hålla reda på.
– Det är trycket givetvis, men också temperatur, spänning, ström och många andra saker. Det vi vill göra är att få verktyget att mäta alla relevanta faktorer så att arbetet utförs på bästa sätt, och samtidigt dokumentera arbetet i detalj. Vi pratar om spårbarhet.
Varför är spårbarhet viktigt?
– En fördel är givetvis att det underlättar felsökning. Om något händer i ställverket om fem år så kan man enkelt gå tillbaka och kontrollera vad vårt verktyg gjorde och utesluta felkällor. Men det största värdet är kanske att operatören alltid kan lämna en detaljerad arbetsrapport, ett kvitto på det jobb som gjorts.
Liknande funktioner finns redan idag, men då på stationära maskiner i verkstadsmiljö. Målet med projektet är att utveckla tekniken så att den blir mer mobil. Även en reparatör som åker ut till en kund ska ha samma typ av stöd.
Elpress arbete ligger i frontlinjen. Andra aktörer i branschen gör försök på samma område, men går inte lika långt.
– De försök vi sett handlar framförallt om att dokumentera pressningen med bilder, men det säger bara ATT jobbet är gjort och kanske NÄR det är gjort. Vi vill dokumentera exakt vad verktyget gjorde, det vill säga HUR arbetet utfördes, säger Peter Larsson.
Det intelligenta pressverktyget är hösten 2020 ute på en intern remissrunda hos Elpress och viktiga frågor ska besvaras: Hur visar man på vinsterna för kunden? Vilka funktioner är mest användbara för kunden? Och hur ska kravspecifikationen på appen se ut?
– Vi kan leverera mycket värdefull information, men vi vet av erfarenhet att vi inte kan tillföra arbetsmoment – då backar användarna. Det vi tar fram måste arbeta i bakgrunden och informationen som samlas in måste vara enkel att ta till sig och använda.
Bedömer företaget att det finns en marknad för verktyget blir nästa steg att ta in offerter för en app. Peter Larsson är optimistisk, och bedömer att resultatet av utvecklingsprojektet finns på marknaden inom ett år.
HKIG:s SIKT-projekt har bidragit på flera sätt.
– Vi skulle nog ha gjort det här arbetet i alla fall, men SIKT gav resurser som gjorde att processen gick snabbare. Det som vi har dragit mest nytta av är dock att vi under den här resan har öppnat upp för att ta in kompetens utifrån. Det gjorde vi sällan tidigare. Det här projektet handlar mycket om en typ av teknik som vi normalt inte jobbar med och då blev det naturligt att söka sig utåt, och nu finns det en helt annan acceptans för det. Det är en kulturförändring som har skett.