Rekrytera hållbart från utlandet

Vår inhemska befolkning räcker inte till att fylla alla kompetensluckor på våra arbetsplatser. Många provar olika modeller för rekrytering. Vi, HKIG och våra medlemsföretag, finns och syns på olika mässor och Universitet. Just nu testar vi CV banken “Recruto”. Visst har du kollat in i den?

Idag träffades ett gäng för att diskutera möjligheterna att långsiktigt och hållbart rekrytera från andra länder. Ett företag som gjort det under flera år är Expedition Sweden. De har under flera år arbetat med rekryteringar av ingenjörer och IT expertis till företag i Värmland och nu etablerar de sig i Höga Kusten. Emma Balderud beskriver vikten av att hjälpa till med både boende, skol- och myndighetskontakter för att rekrytera framgångsrikt. Medverkade gjorde Dennis Thydell och Ola från Jobba & Lev, Mats Lindström Öviks Industrigrupp, Lena Nordlander HKIG, Kent Nordin Expedition Sweden, Mikael Englund Bron Innovation och Olle Lidgren Attraktion Höga Kusten.