Post-Covid – Det nya normala

På dagens nätverksträff för kommunikatörer deltog Lena af Geijerstam Unger, vd på HEMAB. Hon berättade om deras erfarenheter under pandemin och strategi framåt.

Hemarbete har för många anställda med administrativa tjänster varit vardag under drygt ett år.  HEMAB har utvärderat och analyserat effekterna av det nya arbetssättet och slutsatsen är bland annat högre digital mognad hos personalen, lägre sjukfrånvaro och nya krav på ledarskapet. När nu restriktionerna är borttagna ställs många företag inför frågan om det nu är Business as usual som gäller. Lena menar att så inte är fallet.

HEMAB har tagit fram en strategi för att hantera det nya normala livet som anställd. Ett område som strategin omfattar är platsoberoende arbete. För att det ska fungera är det, enligt Lena, många avvägningar och anpassningar som en arbetsgivare måste tänka på och hantera till exempel hur man säkerställer företagskultur och gemenskap, effektivitet, kreativitet och utvecklingsinsatser, ledarskapet, personalens mående och attraktionen som arbetsgivare.