Nya tekniska utmaningar

Kunder vill förstås att det som de köper ska fungera. De vill inte ägna tid åt att konfigurera och underhålla sakerna för att de ska fungera i deras verksamhet. Vi ser därför att det är en trend att många kunder vill ha paketerade tjänster. Vad kommer det att innebära för oss? På sikt.

Som leverantör behöver vi göra mer omfattande åtaganden än att bara leverera bra produkter. Idag levererar vi mikropumpar för luft och gasflöden. Pumparna är marknadsledande när det kommer till livslängd och funktioner. På sikt vill vi utveckla våra pumpar till att ta ansvar för det luftflöde våra mikropumpar genererar?! Hur ska vi klara det?

Utvecklingen ställer oss inför nya tekniska utmaningar, till exempel att ständigt vara i kontakt med och utbyta information med våra mikropumpar – som finns ute hos våra kunder. Projektet SIKT ger oss möjlighet att arbeta med sådana tekniska utmaningar. Sådant som vi ser kommer att bli viktigt. På sikt.

Jonathan Grip
Xavitech