Nordtrafo utvecklas genom processer

Andreas är vd på Nordtrafo. Han är övertygad om att ett processarbete är en viktig pusselbit för att företaget ska utvecklas. Just nu är Nordtrafo uppe i ett stort förnyelsearbete för att skapa tydliga processer. Lyssna på Andreas erfarenheter.