Nätverksmöte i HKIGs forskningsprojekt

På höstens nätverksmöte inom projektet SIKT träffades deltagande företag och forskare. Nätverksmöten ger företagen en möjlighet till erfarenhetsutbyte och är även en uppstart för höstens temamöten.

Under mötet presenterade alla företag status och utmaningar sina respektive fallstudier. De berättade även vilket behov av stöd de ser för sin fortsatta forskning. Två föreläsningar genomfördes på temat livscykelanalys för en produkt och testmetodik vid produktutveckling. Därefter blev det gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte inom tre områden: projektledning, testmetodik samt simulering.Dagen avslutades med att forskare från Luleå Tekniska Universitet summerade det arbete de hittills bidragit med och höstens planer för seminarier och stöd till företagen för deras fortsatta forskningsarbete.

Lyssna på hur några deltagare upplevde dagen.
hi2c9Z10TbaePk5sOGDxeg
ikUzDtBOQR2Xh6JzmzQifQ