Nätverk stärker individer och företag

En av HKIGs styrkor är att vi driver nätverk för olika yrkesgrupper. Vårt Traineeprogram för ingenjörer höjer kompetensen och bäddar för erfarenhetsutbyte mellan företagen.

Inom HKIG är vi övertygade om att nätverkande stärker både individen och företagen. Det är drivkraften bakom våra olika nätverk. På höstens andra nätverksträff för ingenjörer var temat projektledning.

Marie Svahn, Sweco och Malin Sjöstrand på Tyréns delade med sig av sin långa och gedigna erfarenhet av projektledning.

Lyssna på deras introduktion till dagen:
Projektledning Malin och Marie

En nöjd deltagare är Lotta Götesson, Inköps och leveranschef på Logosol. Lyssna på hennes summering av dagen:
Lotta Götesson, Logosol