Min entreprenörsresa – från arbetslös student till vd

Resan började med ett kommunalt projekt i Sollefteå. Vid regementsnedläggningen på 90-talet fick kommunen bidrag för att skapa projekt kring energi i olika former. Projektet kom att bli första stationen på en framgångsrik entreprenörsresa.
– Jag var nyutbildad driftingenjör och det var otroligt svårt att få ett arbete. Jag sökte 100-tals jobb utan att få napp. Då fortsatte jag att läsa parallellt med att jobba på studentkåren, berättar Anders Andersson, idag vd på Thermotech.

I samma veva som Anders var klar fortsatte med studier i företagsekonomi för att med studiemedel kunna försörja sig med sin magisterexamen i ekonomi fick han ett telefonsamtal från Arbetsförmedlingen.
– De erbjöd mig ett jobb en praktikplats i Energidalen med möjlighet att få fast anställning om allt lyckades. Den kompetens de efterfrågade var energiteknik och ekonomi. Det blev en fullträff för mig, säger Anders entusiastiskt.

Energidalen var ett helägt kommunalt bolag med inriktning mot bioenergi och pellets. Inom projektet diskuterade de fram en konkret idé kring vattenburen golvvärme. Det var helt nytt på 90-talet och verksamheten ändrade inriktning idén om golvvärme kom upp som en möjlig affärsidé som kunde skapa arbetstillfällen. att utveckla ett golvvärmesortiment med fokus på att producera och sälja.
– Jag började från början med kartläggning av marknad och konkurrenter. Ganska snart såg jag en möjlighet att leverera direkt till VVS – operatörer installatörer. Försäljningen behövde inte gå via en mellanhand. Affärsmodellen innebar helt enkelt att hoppa över grossistledet och förenkla för installatören, förklarar Anders.

Thermotech blev först i Sverige med att leverera direkt till byggplatser med CAD -ritningar till rörmokare. Anders jobbade dag och natt eftersom han insåg att det var en språngbräda för hans egen karriär. Arbetet fokuserade nu på produktutveckling, tillverkning och försäljning. En dag fick Anders en möjlighet han inte kunde motstå.
– Jag stod inför att våga ta språnget att knoppa av verksamheten eller att återigen gå ut i arbetslöshet och börja söka ett jobb. Valet var enkelt för mig, menar Anders.

I takt med att verksamheten växte och nya kunder rasade in fick Thermotech snabbt en stor marknadsandel i Sverige.
– Efter tre år var vi den tredje största aktören på marknaden. Vi var snabbt etablerade i hela landet och i Ryssland. Vi var pionjärer i branschen. Vi hade satt en ny standard, säger Anders belåtet.

Thermotech har idag cirka 85 anställda och omsätter nästan 200 miljoner. Verksamheten finns i Sverige, Finland och Ryssland. Företaget har åtta säljcenter i Sverige och ett i Finland. All produktion är fortfarande kvar i Sollefteå.
– Mitt hjärta finns i Höga Kusten. Jag har lovat, ända sedan starten 1996 att verksamheten skall vara i Sollefteå och Norrland vilket även mina delägarpartners får skriva under i på. mina partners att verksamheten alltid ska finnas kvar i Sollefteå och i Norrland, berättar Anders.

Thermotechs företagskultur är mycket decentraliserad och de har arbetat mycket med värdegrundsarbete. Makten ligger närmast frontlinjen. Anders har en tro på att alla människor kan utvecklas och allas lika värde. Det har han med mig från sin barndom. Att driva företag lärde han sig redan på studietiden.
– Jag har lätt för att inspirera andra och är ganska kreativ. Men jag jobbar alltid med en vetenskaplig bas. Har läst hundratals ledarskapsböcker för att få en insikt i mitt jobb som ledare.

Utmaningar och lärdomar har under resan varit många. Som grundare med en entreprenöriell läggning kan det till exempel vara svårt att hitta en efterträdare. Företaget är också starkt värdegrundsdrivet, kärnvärdet är ”visa omtanke”. Därför har Thermotech beslutat sig för att rekrytera ledare internt, så långt det är möjligt, för att säkerställa värdegrunden.
– Vi har i omgångar tagit in externa ägare och externa ledare. Det är lätt för dem att kräva ökad lönsamhet. Men man tappar något viktigt då – den kulturella andan, förklarar Anders.

En entreprenörsresa medför många lärdomar. Anders summerar sina insikter.
– Jag borde ha tagit mer tid till aktivt styrelsearbete och lyssnat på råd från andra. Men jag var ung och odödlig. Det har varit perioder av svårt ekonomiskt läge. Man ska bygga in bromsklossar i sitt team och i sin styrelse. Då måste man våga ta in personer som är annorlunda än sig själv, menar Anders.

Framtiden ser ljus ut enligt Anders och marknaden i Sverige är extremt expansiv. Anders menar att det blir alltmer kvalificerade produkter som kräver projektering. Priserna kommer att sjunka och det blir en ökad transparens gentemot kunden.
– Vi är i hållbarhetsbranschen och har lågenergihus inbyggt i vår produkt, menar Anders.

Thermotech har byggt in ett Plug and Play system för det som tidigare var olika VVS – installationer och enligt Anders har konkurrenterna inte hängt med. Företaget har hela tiden haft med designtänkande med på resan och hållit en hög servicenivå med tillgänglig kundtjänst och skräddarsydda leveranser.
– Jag är stolt över företagskulturen vi har skapat och att vi förändrat branschen i grunden. Jag såg helt enkelt någonting man egentligen inte fick göra, avslutar Anders.

Om Anders
Uppvuxen i Vindeln med föräldrar som trodde på Anders och stöttade honom. Familjen består av fru som både arbetar är delägare i Thermotech och tre barn som fyller fritiden med olika aktiviteter bland annat resor. Läser gärna historiska böcker och särskilt militärhistoria. I dagarna har offentliggjorts att Sollefteå är en av två orter som regeringen föreslår för återetablering av Försvarsmakten. Anders gläds förstås åt beskedet.