Månadens ingenjör: Erik Zäll

Månadens ingenjör heter Erik Zäll  jobbar på Absolicon i Härnösand.

Berätta om dig. Vem är du?
Jag är en tämligen nyutexaminerad civilingenjör i energiteknik från Jämtland som siktar på att bli industridoktorand inom kort.

Vad gör du om dagarna?
Jag jobbar idag som utvecklingsingenjör på Absolicon och arbetar i huvudsak med forskning. Den största delen av min tid lägger jag på ett projekt där jag utvecklar en ny ytbehandling för kollektorrören i våra solfångare. Därav jobbar jag mycket i lab med att förstå och optimera ytbehandlingsprocessen, samt med att utvärdera ytans egenskaper.

Vad gillar du med ditt arbete?
Jag jobbar i det närmste helt självständigt med att driva projektet vilket medför båda fördelar och nackdelar. Fördelar är att det är mycket utmanande samt att jag själv bestämer vad jag sak göra och när. Nackdelar är att man själv alltid måste vara den som driver projektet framåt samt att det är svårt att bolla ideer med kollegor då man i stor utsträckning är ensam om att vara insatt i projektet på detaljnivå.

Hur ser du på er bransch och dess framtid?
Jag ser mycket positivt på branschen! Jag är övertygad om att solenergi kommer växa till en av de största energikällorna inom de kommande åren. Inom solenergisektorn har termisk solenergi fått stå i skuggan av solcellernas framfart, vilket gör att en enorm marknad står utan några stora dominanter. Därav finns det en enorm bransch som jag är säker på att vi med våra världsledande solfångare kommer expandera inom.

Vad gör du helst när du är ledig?
När jag inte jobbar föredrar jag att ta det lugnt med min sambo samt att gå promenader och leka med min hund. I den mån jag hinner gillar jag också att träna samt att lägga tid på ett nyfunnet intresse i aktier.

Vad är det bästa med att bo på Höga Kusten?
Jag bor inte själv i Höga Kusten utan arbetar och bor i Umeå och pendlar ner till Absolicons kontor i Härnösand i den mån jag behöver. Men baserat på mina resor dit samt vad jag värderar skulle jag säga att den imponerande naturen samt möjligheterna till utomhusaktiviteter som klättring ligger högt upp på listan över positiva saker med Höga Kusten.

Vad är ditt bästa tips för den som vill komma hit och upptäcka Höga Kusten?
Stick ut och upplev naturen!