Logosol inleder digitalisering

Logosol är marknadsledande inom småskalig träförädling. Inom ramen för SIKT-projektet börjar företaget nu digitalisera sina produkter.
Inom kort är den första mjukvaran färdig att användas att släppas till kunderna.

Härnösandsföretaget Logosol har sågverk, hyvlar och alla tänkbara tillbehör för snickeri i sortimentet. Sedan starten 1989 har företaget sålt drygt 30 000 sågverk och 10 000 hyvlar till kunder i över 100 länder. Det är maskiner som alltid har varit smarta, hållbara – och väldigt analoga. När företaget beslöt att undersöka möjligheterna att utveckla mjukvara för att styra och övervaka sina produkter så gav man sig alltså ut på okänd mark.

– Det här är något som vi inte skulle ha gjort annars. Det är SIKT-projektet som gör att vi har möjlighet ge oss in på ett helt nytt område, säger Logosols vd Malte Frisk.

Logosol valde att fokusera på två produktkategorier och har sedan grundligt utforskat hur digitaliseringen bäst ska genomföras. Man har skaffat sig kunskap om allt från hårdvara till användargränssnitt – och på flera punkter har företagen som deltar i SIKT kunnat dra nytta av varandras arbete.

– Vi är flera företag som gör ungefär samma resa när det gäller digitalisering. Även om våra projekt är olika sinsemellan så har vi har suttit med samma typ av frågeställningar, behövt ta in samma information, och det gör att vi har haft mycket hjälp av varandra, säger Andreas Alvåg, teknisk chef.

En väldigt konkret konsekvens av digitaliseringsprojektet på Logosol är att företaget har valt att anställa en programmerare. Utöver den nya kompetens som programmeraren tillför så har Logosol under projekttiden också köpt in kortare konsultinsatser och haft ett omfattande samarbete med Luleå Tekniska Universitet.
– LTU håller i flera delar av projektet och har mycket specialkompetens kring till exempel produktutvecklingsprocesser och det har vi haft bra hjälp av, säger Andreas Alvåg.

Den första produkten som släpps från Logosol blir en mjukvara som kan användas tillsammans med företagets virkestork. Betatestningen är redan igång och den färdiga produkten väntas vara klar att släppas inom kort.
Enkelt uttryckt är det ett digitalt verktyg för att ge en tydlig överblick över processen i virkestorken. Användaren fyller i parametrar som träslag, fuktighet och temperatur i en app i sin smartphone, och får sedan en exakt beräkning av torktiden och även en avisering när virket är färdigtorkat.

Förutom att Logosol har kunnat skaffa sig mycket kunskap och börjat producera mjukvara till maskinerna i sitt sortiment så ser Malte Frisk också en annan fördel med att ha varit en del av SIKT-projektet:

– Samarbetet under projekttiden har byggt broar mellan företagen. På vd-nivå har vi haft ett utbyte sedan länge, men nu har vi etablerat ett samarbete på flera nivåer. Det är en jätteviktig och bestående effekt av SIKT.