Ledarskap var temat på höstens första Traineeträff

Nu har HKIG startat en sin andra Traineegrupp med ingenjörer och tekniker från medlemsföretagen. HKIGs Traineeprogram pågår under två år och är certifierat av Traineeguiden.

Traineeprogrammets målgrupp är nyanställda ingenjörer och tekniker samt redan anställda nyckelpersoner hos HKIGs medlemsföretag. Antagning sker löpande och urvalet genomförs av respektive medlemsföretag. Följande åtta teman ingår i programmet: Ledarskap, Projektledning, Produktionsteknik, Logistik, Produktionsutvecklingsprocessen, Produktionsekonomi, Inköp samt Marknadsföring och Försäljning. Olika medlemsföretag ansvarar för respektive tema. Höstens första träff leddes av Malte Frisk, vd Logosol, som berättade om sin syn på Ledarskap.